IELTS Writing Task 1 Line Graph: Mortality Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Mortality Rates

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về tỷ lệ tử vong hàng năm của bốn quốc gia từ năm 2010 đến 2022.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-mortality-rates-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về tỷ lệ tử vong hàng năm của bốn quốc gia từ năm 2010 đến 2022. Bạn cần nêu rõ xu hướng, so sánh số liệu và phân tích sự biến động của từng quốc gia trong khoảng thời gian này. Viết ngắn gọn, súc tích và chính xác.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Mortality Rates

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires you to describe a chart showing the annual mortality rates of four countries from 2010 to 2022. You need to highlight the trends, compare the figures, and analyze the fluctuations for each country during this period. Write concisely, succinctly, and accurately.

You should write at least 150 words.

NămQuốc gia 1Quốc gia 2Quốc gia 3Quốc gia 4
20107.86.28.15.9
20117.96.38.26.0
20128.06.48.36.1
20138.16.58.46.2
20148.26.68.56.3
20158.36.78.66.4
20168.46.88.76.5
20178.56.98.86.6
20188.67.08.96.7
20198.77.19.06.8
20208.87.29.16.9
20218.97.39.27.0
20229.07.49.37.1
ielts-writing-task-1-line-graph-mortality-rates
Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN