IELTS Writing Task 1 Line Graph: Population Growth

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Population Growth

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ thống kê tăng trưởng dân số của bốn quốc gia từ năm 2011 đến năm 2021

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-population-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ thống kê tăng trưởng dân số của bốn quốc gia từ năm 2011 đến năm 2021. Thí sinh cần phân tích xu hướng, so sánh số liệu và rút ra những điểm nổi bật về sự thay đổi dân số qua các năm. Bài viết cần chính xác và rõ ràng.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Population Growth

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to describe a chart showing population growth statistics of four countries from 2011 to 2021. Candidates need to analyze trends, compare data, and highlight notable points about the population changes over the years. The writing needs to be accurate and clear.

You should write at least 150 words.

NămViệt Nam (triệu người)Hoa Kỳ (triệu người)Ấn Độ (triệu người)Đức (triệu người)
201187.8310.21241.580.3
201288.5312.81258.380.5
201389.2315.21275.080.6
201490.0317.71291.780.8
201590.7320.11308.580.9
201691.3322.71325.281.0
201792.0325.11341.981.1
201892.6327.51358.781.2
201993.2330.01375.481.3
202093.7332.61392.281.4
202194.2335.01409.081.5
ielts-writing-task-1-line-graph-population

Bài tham khảo 1

Introduction

The line graph illustrates the population growth of four countries, namely Vietnam, the United States, India, and Germany, over a period from 2011 to 2021. The data is provided in millions of people.

Overview

Overall, all four countries experienced a rise in population throughout the given period. India had the highest population, followed by the United States, Vietnam, and Germany. Among these countries, Vietnam saw a relatively modest increase, while India exhibited the most significant growth.

Body 1

In 2011, Vietnam’s population was 87.8 million, and it steadily increased to 94.2 million by 2021. Similarly, the United States started at 310.2 million in 2011 and reached 335.0 million in 2021. The annual increase in the population of the United States was consistent, averaging around 2.5 to 3 million per year. Vietnam also showed a gradual upward trend but with smaller annual increments of about 0.7 to 0.8 million people.

Body 2

India, which had the highest initial population of 1241.5 million in 2011, saw a substantial rise to 1409.0 million by 2021. This growth was the most pronounced among the four countries, with an increase of about 167.5 million over the decade. On the other hand, Germany had the smallest population growth. Starting at 80.3 million in 2011, it only grew to 81.5 million by 2021, reflecting a very modest increase of 1.2 million over the ten-year period. Despite being the country with the smallest population among the four, Germany’s growth rate was relatively stagnant compared to the others.

In conclusion, while all four countries experienced population growth from 2011 to 2021, the extent of this growth varied significantly, with India showing the most considerable increase and Germany the least.

Bài tham khảo 2

The line graph below illustrates the population growth in four countries—Vietnam, the United States, India, and Germany—from 2011 to 2021. The data is presented in millions of people.

Overview: Overall, India had the highest population throughout the period, followed by the United States, Vietnam, and Germany. While all countries showed an increase in population over the decade, India’s growth rate was the most significant, whereas Germany experienced the slowest growth.

Body 1: In 2011, India’s population was approximately 1241.5 million, significantly higher than the other three countries. By 2021, this figure had surged to 1409 million, representing a substantial increase of 167.5 million. The United States had the second-highest population, starting at 310.2 million in 2011 and growing steadily to 335 million by 2021, marking an increase of 24.8 million.

Body 2: Vietnam’s population also saw a steady rise, from 87.8 million in 2011 to 94.2 million in 2021, an increase of 6.4 million. In contrast, Germany had the smallest population and the slowest growth, beginning at 80.3 million in 2011 and reaching 81.5 million by 2021, an increase of only 1.2 million. This slow growth contrasts with the other countries, highlighting Germany’s relatively stagnant population increase.

In conclusion, while all four countries experienced population growth over the decade, the rates varied significantly, with India showing the most substantial increase and Germany the least.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the population growth of Vietnam, the United States, India, and Germany from 2011 to 2021.

Overview: Overall, the populations of all four countries increased over the period. India had the highest population, followed by the United States, Vietnam, and Germany, which had the smallest population. Notably, India experienced the most significant growth, while Germany’s population growth was minimal.

Body 1: In 2011, Vietnam’s population was 87.8 million, increasing steadily to 94.2 million by 2021. The United States started at 310.2 million in 2011 and grew to 335.0 million in 2021. This steady growth highlights a consistent rise in population for both countries.

Body 2: India had a substantial population of 1241.5 million in 2011, which escalated to 1409.0 million by 2021. This increase of over 167 million people signifies India’s rapid population growth. Conversely, Germany’s population growth was modest, starting at 80.3 million in 2011 and reaching 81.5 million in 2021, marking an increase of just 1.2 million people over the decade.

In conclusion, while all four countries experienced population growth from 2011 to 2021, India saw the most significant increase, whereas Germany’s growth was relatively minor.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN