IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Banking

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Banking

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả tỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến hàng tháng của bốn thành phố Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng trong năm 2021

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-online-banking-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả tỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến hàng tháng của bốn thành phố Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng trong năm 2021. Bạn cần phân tích và so sánh các số liệu thống kê, nêu bật xu hướng chính và sự khác biệt.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Banking

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires you to describe the monthly online banking usage rates of four Vietnamese cities: Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Hai Phong in 2021. You need to analyze and compare the statistics, highlighting the main trends and differences.

You should write at least 150 words.

ThángHà Nội (%)TP. Hồ Chí Minh (%)Đà Nẵng (%)Hải Phòng (%)
145503530
246513631
347523732
448533833
549543934
650554035
751564136
852574237
953584338
1054594439
1155604540
1256614641
ielts-writing-task-1-line-graph-online-banking-1

Bài tham khảo 1

The line graph illustrates the monthly usage percentage of online banking services in four cities in Vietnam—Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Hai Phong—throughout the year 2021.

Overall, the usage rates of online banking services showed a consistent upward trend in all four cities over the 12-month period. Among these cities, Ho Chi Minh City had the highest percentage of users, while Hai Phong had the lowest.

In January, Ho Chi Minh City led with 50% of its population using online banking services, followed by Hanoi at 45%, Da Nang at 35%, and Hai Phong at 30%. This pattern of Ho Chi Minh City having the highest percentage and Hai Phong the lowest continued throughout the year.

By mid-year, in June, the percentage of users in Ho Chi Minh City reached 55%, while Hanoi followed closely at 50%. Da Nang and Hai Phong had lower usage rates at 40% and 35% respectively. The steady increase in usage is evident in all cities during this period.

By December, Ho Chi Minh City saw its online banking usage rise to 61%, the highest among the four cities. Hanoi’s usage increased to 56%, Da Nang to 46%, and Hai Phong to 41%. The data indicates a growing adoption of online banking services across all cities, with Ho Chi Minh City consistently leading in usage throughout the year.

Bài tham khảo 2

Introduction

The line graph illustrates the monthly online banking service usage rates in four cities in Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Hai Phong) throughout the year 2021.

Overview

Overall, all four cities experienced a consistent increase in the percentage of users accessing online banking services over the twelve-month period. Ho Chi Minh City consistently had the highest usage rates, while Hai Phong had the lowest throughout the year.

Body 1

In January, the percentage of online banking users in Ho Chi Minh City was the highest at 50%, followed by Hanoi at 45%, Da Nang at 35%, and Hai Phong at 30%. As the year progressed, these figures showed a steady upward trend. By June, the usage rates had risen to 55% in Ho Chi Minh City, 50% in Hanoi, 40% in Da Nang, and 35% in Hai Phong.

Body 2

The latter half of the year saw a continued increase in the adoption of online banking services across all cities. By December, Ho Chi Minh City’s usage rate peaked at 61%, maintaining its lead. Hanoi followed with 56%, Da Nang at 46%, and Hai Phong at 41%. This consistent growth highlights a strong overall trend towards increased online banking utilization in all four cities over the course of 2021.

Bài tham khảo 3

Introduction

The line graph illustrates the monthly percentages of online banking service usage in four cities in Vietnam, namely Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Hai Phong, throughout the year 2021.

Overview

Overall, the data indicate a steady increase in the usage of online banking services in all four cities over the 12-month period. Among these, Ho Chi Minh City consistently had the highest usage rate, while Hai Phong recorded the lowest.

Body 1

In January, Ho Chi Minh City led with 50% of its population using online banking services. This figure increased gradually, reaching 61% by December. Hanoi followed, starting at 45% in January and rising to 56% by the end of the year. The growth in both cities was uniform and reflected a steady upward trend.

Body 2

Similarly, Da Nang and Hai Phong experienced a gradual increase in online banking usage. Da Nang’s usage began at 35% in January and climbed to 46% in December. Hai Phong, while having the lowest initial percentage of 30%, also saw a consistent rise, reaching 41% by December. Despite the lower starting points, the overall growth patterns in Da Nang and Hai Phong mirrored those of Hanoi and Ho Chi Minh City, indicating a widespread adoption of online banking services across all four cities.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN