100 câu luyện tập because/ because of – although/ despite/ in spite of trong bài thi IELTS

100 câu luyện tập because/ because of – although/ despite/ in spite of trong bài thi IELTS

Các cấu trúc because/ because of - although/ despite/ in spite of là một trong những cấu trúc cơ bản để nối câu được ứng dụng vào cả 4 kỹ năng Speaking, Reading, Listening và Writing

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-because-of-although-despite-in-spite-of

Các cấu trúc because/ because of – although/ despite/ in spite of là một trong những cấu trúc cơ bản để nối câu được ứng dụng vào cả 4 kỹ năng Speaking, Reading, Listening và Writing.

Because / Because of:

 • Because (vì): Dùng để giải thích lý do hoặc nguyên nhân của một sự việc. Câu sau “because” thường chứa thông tin giải thích tại sao điều gì đó xảy ra.
  • Ví dụ: I stayed home because I was feeling sick. (Tôi ở nhà vì tôi đang cảm thấy đau ốm.)
 • Because of (bởi vì): Thường được sử dụng để chỉ nguyên nhân, lý do khiến một sự việc xảy ra.
  • Ví dụ: The match was canceled because of heavy rain. (Trận đấu bị hủy bởi vì mưa lớn.)

Although / Despite / In spite of:

100-because-of-although-despite-in-spite-of-1
 • Although (mặc dù): Sử dụng để chỉ sự đối lập giữa hai ý, thường là ý chính và ý phụ.
  • Ví dụ: Although it was raining, we decided to go for a walk. (Mặc dù đang mưa, chúng tôi quyết định đi dạo.)
 • Despite (mặc dù): Tương tự “although,” nhưng thường được sử dụng với một sự việc tiêu cực, khó khăn, không mong đợi.
  • Ví dụ: She went for a run despite feeling tired. (Cô ấy đi chạy mặc dù cảm thấy mệt.)
 • In spite of (mặc dù): Cũng giống như “despite,” và có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.
  • Ví dụ: In spite of the bad weather, the event was a success. (Mặc dù thời tiết xấu, sự kiện vẫn thành công.)

Cả ba cặp này đều thường được sử dụng để thể hiện sự tương phản hoặc đối lập trong các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả hoặc trong các tình huống mà người ta không mong đợi sự đối lập đó.

Đọc thêm: 100 bài luyện cấu trúc so that/ too to/ enough to sử dụng trong IELTS.

100 ví dụ Because / Because of

100-because-of-although-despite-in-spite-of-2
I couldn’t sleep last night because the neighbors were having a party.Tôi không thể ngủ đêm qua vì hàng xóm tổ chức một bữa tiệc.
She passed the exam because she studied hard.Cô ấy đã đỗ kỳ thi vì cô ấy đã học chăm chỉ.
We postponed the trip because of the bad weather forecast.Chúng tôi hoãn chuyến đi vì dự báo thời tiết xấu.
The meeting was canceled because of a scheduling conflict.Cuộc họp bị hủy bởi một xung đột lịch trình.
He got a promotion because of his excellent performance at work.Anh ấy được thăng chức vì hiệu suất xuất sắc ở công việc.
We missed the train because we were stuck in traffic.Chúng tôi bỏ lỡ chuyến tàu vì bị kẹt xe.
I’m happy because I received good news today.Tôi hạnh phúc vì nhận được tin tức tốt hôm nay.
They couldn’t attend the event because of a family emergency.Họ không thể tham gia sự kiện vì có một sự cố trong gia đình.
The flight was delayed because of technical issues.Chuyến bay bị trễ vì vấn đề kỹ thuật.
She was late for the meeting because her car broke down.Cô ấy đến trễ cuộc họp vì xe của cô ấy hỏng.
We didn’t go to the beach because it was raining.Chúng tôi không đến bãi biển vì trời đang mưa.
He got a scholarship because of his outstanding academic achievements.Anh ấy nhận được học bổng vì thành tích học tập xuất sắc.
The school was closed today because of a public holiday.Trường học nghỉ hôm nay vì một ngày lễ quốc gia.
The store is closed because of renovations.Cửa hàng đóng cửa hôm nay vì công trình sửa chữa.
The movie was interesting because of its unexpected plot twists.Bộ phim thú vị vì cốt truyện không ngờ của nó.
I’m tired because I stayed up late last night.Tôi mệt vì tôi thức khuya tối qua.
They won the game because of their teamwork.Họ thắng trận vì sự hợp tác của họ.
We missed the bus because we overslept.Chúng tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt vì chúng tôi ngủ quên.
The concert was canceled because of the singer’s illness.Buổi hòa nhạc bị hủy vì ca sĩ bị ốm.
She’s happy because of her recent promotion.Cô ấy hạnh phúc vì được thăng chức.
The restaurant is crowded because of its delicious food.Nhà hàng đông khách vì đồ ăn ngon của nó.
The plant died because of a lack of sunlight.Cây cỏ chết vì thiếu ánh sáng mặt trời.
He was upset because of the rude comments.Anh ấy buồn bã vì những lời bình luận thô lỗ.
The project failed because of a lack of funding.Dự án thất bại vì thiếu nguồn lực tài chính.
She got a speeding ticket because she was driving too fast.Cô ấy nhận được biên lai phạt vì lái xe quá nhanh.
The cake is delicious because of the chef’s special recipe.Chiếc bánh ngon vì công thức đặc biệt của đầu bếp.
We’re staying indoors because of the extreme heat.Chúng tôi ở trong nhà vì nhiệt độ ngoại trời quá cao.
He’s successful because of his determination and hard work.Anh ấy thành công vì sự quyết tâm và làm việc chăm chỉ.
The computer crashed because of a software glitch.Máy tính bị treo vì một lỗi phần mềm.
We didn’t go to the party because of prior commitments.Chúng tôi không đến bữa tiệc vì đã có lịch trước.
The match was canceled because of heavy rain.Trận đấu bị hủy vì mưa lớn.
I’m attending the conference because of its relevance to my field.Tôi tham gia hội nghị vì sự liên quan của nó đối với lĩnh vực của tôi.
The car wouldn’t start because of a dead battery.Xe không khởi động vì ắc quy hết điện.
She’s in a good mood because of the sunny weather.Cô ấy hạnh phúc vì thời tiết nắng.
We couldn’t watch the game because of a power outage.Chúng tôi không thể xem trận đấu vì cúp điện.
The baby is crying because of hunger.Đứa bé đang khóc vì đói.
I chose this career because of my passion for helping others.Tôi chọn nghề nghiệp này vì đam mê giúp đỡ người khác.
We had to reschedule the meeting because of conflicting schedules.Chúng tôi phải dời lại cuộc họp vì lịch trình trái ngược.
The store is closed today because of a national holiday.Cửa hàng đóng cửa hôm nay vì một ngày lễ quốc gia.
They moved to a new city because of job opportunities.Họ chuyển đến một thành phố mới vì cơ hội việc làm.
We couldn’t go hiking because of the thunderstorm.Chúng tôi không thể đi leo núi vì cảnh báo hỏa hoạn rừng.
He’s successful because of his positive attitude.Anh ấy tự tin vì thái độ tích cực của mình.
The flight was delayed because of air traffic congestion.Chuyến bay bị trễ vì kẹt nghẽn không khí.
I’m feeling better today because of the medication.Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn hôm nay vì thuốc.
We canceled the picnic because of the forecasted rain.Chúng tôi hủy bãi picnic vì dự báo mưa.
She’s smiling because of a surprise gift.Cô ấy mỉm cười vì một món quà bất ngờ.
The train was canceled because of a technical malfunction.Chuyến tàu bị hủy vì sự cố kỹ thuật.
I’m excited because of the upcoming vacation.Tôi hào hứng vì kỳ nghỉ sắp tới.
The event was canceled because of low attendance.Sự kiện bị hủy vì số lượng người tham dự thấp.
He got a promotion because of his leadership skills.Anh ấy thăng chức vì kỹ năng lãnh đạo của mình.
The cat is hiding because of the loud noise.Mèo đang trốn vì tiếng ồn to.
We couldn’t finish the project because of a lack of resources.Chúng tôi không thể hoàn thành dự án vì thiếu nguồn lực.
She’s upset because of a misunderstanding.Cô ấy buồn bã vì một hiểu lầm.
The party was a success because of the thoughtful decorations.Bữa tiệc thành công vì trang trí ý nghĩa.
We couldn’t go to the beach because of a family commitment.Chúng tôi không thể đến bãi biển vì có cam kết gia đình.
He’s focused on his studies because of his future goals.Anh ấy tập trung vào học tập vì mục tiêu tương lai của mình.
The restaurant is popular because of its excellent service.Nhà hàng phổ biến vì dịch vụ xuất sắc của nó.
They got lost because of the confusing directions.Họ lạc đường vì chỉ dẫn khó hiểu.
The meeting was productive because of effective communication.Cuộc họp có hiệu quả vì giao tiếp hiệu quả.
I’m proud because of my sister’s accomplishments.Tôi tự hào vì thành tựu của em gái tôi.
We missed the flight because of a traffic jam.Chúng tôi bỏ lỡ chuyến bay vì kẹt xe.
She’s successful because of her perseverance.Cô ấy tự tin vì những thành công trước đây của mình.
The class was canceled because of the teacher’s illness.Lớp học bị hủy bởi sự ốm đau của giáo viên.
I’m learning a new language because of my interest in different cultures.Tôi đang học một ngôn ngữ mới vì sự quan tâm của tôi đối với các nền văn hóa khác nhau.
We’re celebrating today because of a special occasion.Chúng tôi đang tổ chức hôm nay vì một dịp đặc biệt.
He’s in a hurry because of an important appointment.Anh ấy đang hối hả vì một cuộc hẹn quan trọng.
The party was fun because of the lively music.Bữa tiệc vui vẻ vì âm nhạc sống động.
We couldn’t go skiing because of the lack of snow.Chúng tôi không thể đi trượt tuyết vì thiếu tuyết.
She’s in a good mood because of her recent engagement.Cô ấy hạnh phúc vì cuộc đính hôn gần đây của mình.
The presentation went well because of thorough preparation.Bài thuyết trình điều này đã diễn ra suôn sẻ vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
We didn’t go to the concert because of ticket unavailability.Chúng tôi không đến buổi hòa nhạc vì vé hết.
He’s confident because of his previous successes.Anh ấy tự tin vì những thành công trước đây của mình.
The project failed because of a lack of coordination.Dự án thất bại vì thiếu sự phối hợp.
I’m grateful because of the support from my friends.Tôi biết ơn vì sự hỗ trợ từ bạn bè của mình.
We’re excited because of the upcoming holiday season.Chúng tôi hào hứng vì mùa lễ hội sắp tới.
She’s in a hurry because of a last-minute request.Cô ấy hối hả vì yêu cầu đột ngột.
The game was interesting because of the unexpected plot twists.Trận đấu thú vị vì các chiến kịch không ngờ.
We’re late because of a delayed train.Chúng tôi đến trễ vì tàu bị trễ.
The event was canceled because of security concerns.Sự kiện bị hủy bỏ vì lo ngại an ninh.
He’s healthy because of regular exercise.Anh ấy khỏe mạnh vì tập thể dục đều đặn.
We couldn’t go to the amusement park because of the long lines.Chúng tôi không thể đi đến công viên giải trí vì hàng đợi dài.
She’s smiling because of a funny joke.Cô ấy mỉm cười vì một câu chuyện hài hước.
The plan was successful because of careful execution.Kế hoạch thành công vì thi hành cẩn thận.
I’m attending the workshop because of its relevance to my career.Tôi tham gia hội thảo vì sự liên quan của nó đối với sự nghiệp của tôi.
We missed the bus because of a late start.Chúng tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt vì bắt đầu muộn.
The party was canceled because of the host’s illness.Bữa tiệc bị hủy vì chủ nhân bị ốm.
They are happy because of their new home.Họ hạnh phúc vì ngôi nhà mới của họ.
We couldn’t go swimming because of the cold weather.Chúng tôi không thể đi bơi vì thời tiết lạnh.
He’s in a good mood because of the positive feedback.Anh ấy vui vẻ vì phản hồi tích cực.
The performance was outstanding because of the talented cast.Bài diễn thể hiện xuất sắc vì dàn diễn viên tài năng.
We’re relieved because of the resolution of a long-standing issue.Chúng tôi nhẹ nhõm vì giải quyết một vấn đề lâu dài.
She’s confident because of her preparation for the exam.Cô ấy tự tin vì chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi.
The meeting was canceled because of a sudden emergency.Cuộc họp bị hủy vì một sự cố đột ngột.
I’m motivated because of the encouragement from my mentor.Tôi đầy động lực vì sự khuyến khích từ người hướng dẫn của mình.
We’re attending the wedding because of our close relationship with the couple.Chúng tôi tham gia đám cưới vì mối quan hệ chặt chẽ với cặp đôi đó.
The project was successful because of effective teamwork.Dự án thành công vì sự hợp tác hiệu quả.
He’s excited because of the upcoming project.Anh ấy hào hứng vì dự án sắp tới.
We couldn’t go hiking because of a forest fire warning.Chúng tôi không thể đi leo núi vì cảnh báo cháy rừng.
She’s happy because of the success of her business.Cô ấy hạnh phúc vì sự thành công của doanh nghiệp của mình.
The restaurant is famous because of its signature dish.Nhà hàng nổi tiếng vì món ăn đặc trưng của nó.

100 ví dụ Although / Despite / In spite of

100-because-of-although-despite-in-spite-of-2
Although it was raining, they decided to have a picnic.Mặc dù trời đang mưa, họ quyết định đi picnic.
She continued working, although she was exhausted.Cô tiếp tục làm việc, mặc dù cô ấy rất mệt.
Although he studied hard, he didn’t pass the exam.Mặc dù anh ta học chăm chỉ, anh ta không qua được kỳ thi.
Although he apologized, she couldn’t forgive him.Mặc dù anh ta đã xin lỗi, cô ấy vẫn không thể tha thứ cho anh ta.
Although they were tired, they kept on dancing.Mặc dù họ mệt, họ vẫn tiếp tục nhảy múa.
Despite the heavy traffic, we arrived on time.Mặc dù giao thông đông, chúng tôi đến đúng giờ.
She went to the party despite feeling unwell.Cô ấy tham gia bữa tiệc mặc dù cảm thấy không khỏe.
Despite the challenges, they completed the project successfully.Mặc dù gặp khó khăn, họ hoàn thành dự án một cách thành công.
He continued his journey despite the stormy weather.Anh ta tiếp tục hành trình mặc dù thời tiết đang giông bão.
Despite the noise, she managed to concentrate on her work.Mặc dù có tiếng ồn, cô ấy vẫn tập trung vào công việc của mình.
In spite of the difficulties, they never gave up.Mặc dù gặp khó khăn, họ không bao giờ từ bỏ.
In spite of the criticism, she remained confident.Mặc dù có sự phê phán, cô ấy vẫn giữ vững lòng tin.
In spite of the financial problems, they went on vacation.Mặc dù khó khăn về tài chính, họ vẫn đi nghỉ mát.
In spite of the delays, the flight arrived on schedule.Mặc dù bị trễ, chuyến bay vẫn đến đúng giờ.
In spite of his fear, he faced the situation bravely.Mặc dù sợ hãi, anh ta đối mặt với tình huống một cách dũng cảm.
Although the movie was long, it was very interesting.Mặc dù phim dài, nhưng rất thú vị.
Although they disagreed, they remained friends.Mặc dù họ không đồng ý, họ vẫn là bạn bè.
Although it was cold, she went swimming.Mặc dù trời lạnh, cô ấy đi bơi lội.
Although the food was spicy, he enjoyed it.Mặc dù thức ăn cay, anh ta vẫn thích.
Although he was young, he was very talented.Mặc dù anh ta còn trẻ, anh ta rất tài năng.
Despite his lack of experience, he got the job.Mặc dù thiếu kinh nghiệm, anh ta đã có được công việc.
Despite the confusion, the team won the game.Mặc dù có sự rối bời, đội đã thắng trận.
Despite the criticism, the artist continued his unique style.Mặc dù bị phê phán, nghệ sĩ vẫn duy trì phong cách độc đáo của mình.
Despite the language barrier, they communicated well.Mặc dù có rào cản ngôn ngữ, họ vẫn giao tiếp tốt.
Despite the obstacles, she reached her goals.Mặc dù mệt mỏi, họ vẫn tiếp tục hành trình.
In spite of the disagreement, they reached a compromise.Mặc dù bất đồng, họ đã đạt được thỏa thuận.
In spite of the noise, he managed to focus on his studies.Mặc dù không được hỗ trợ, họ tự mở doanh nghiệp của mình.
In spite of the distance, they maintained a strong relationship.Mặc dù có bão, sự kiện vẫn tiếp tục như kế hoạch.
In spite of the injuries, the athlete completed the race.Mặc dù giá cao, sản phẩm bán chạy.
In spite of the doubts, she pursued her dream.Mặc dù khác biệt, họ tìm thấy điểm chung.
Although it was late, he decided to go for a run.Mặc dù đã muộn, anh ta quyết định đi chạy bộ.
Although the class was challenging, she enjoyed it.Mặc dù lớp học khó khăn, cô ấy thích nó.
Although they were different, they got along well.Mặc dù họ khác nhau, họ hiểu nhau tốt.
Although he was scared, he faced the situation boldly.Mặc dù sợ, anh ta đã đối mặt với tình huống một cách mạnh mẽ.
Although the car was old, it still ran smoothly.Mặc dù chiếc xe cũ, nó vẫn chạy mượt mà.
Despite the opposition, the law was passed.Mặc dù phản đối, luật đã được thông qua.
Despite the lack of resources, they created a successful business.Mặc dù thiếu nguồn lực, họ đã tạo nên một doanh nghiệp thành công.
Despite the storm, the event continued as planned.Mặc dù bão, sự kiện ngoại ô vẫn thành công.
Despite the high prices, the product sold well.Mặc dù giá cao, sản phẩm bán rất chạy.
Despite the differences, they found common ground.Mặc dù khác biệt, họ làm việc hiệu quả cùng nhau.
In spite of the rain, they went for a hike.Mặc dù có mưa, họ đi dãn dặm.
In spite of the challenges, the team remained united.Mặc dù gặp khó khăn, đội vẫn duy trì sự đoàn kết.
In spite of the criticism, the book became a bestseller.Mặc dù bị chỉ trích, cuốn sách trở thành sách bán chạy nhất.
In spite of the delays, the project was completed on time.Mặc dù bị trễ, dự án đã hoàn thành đúng hạn.
In spite of the failures, they kept trying.Mặc dù thất bại, họ vẫn cố gắng.
Although she was young, she was very mature.Mặc dù phòng nhỏ, nhưng rất ấm cúng.
Although he had a busy schedule, he made time for his family.Mặc dù bận rộn, họ vẫn dành thời gian để tình nguyện.
Although it was hot, they decided to have a bonfire.Mặc dù cuốn sách dài, cô ấy đọc xong trong một ngày.
Although they were strangers, they struck up a conversation.Mặc dù ngần ngại, anh ta tự tin trong buổi thuyết trình.
Although he was disappointed, he accepted the outcome.Mặc dù là người trẻ, anh ta rất thông thái.
Despite the distance, they maintained a close friendship.Mặc dù cách xa, họ vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ.
Despite the pressure, she performed exceptionally well.Mặc dù áp lực, cô ấy thể hiện xuất sắc.
Despite the limited resources, they created a beautiful garden.Mặc dù bị chỉ trích, cô ấy theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.
Despite the criticism, the artist stuck to his vision.Mặc dù mưa, sự kiện ngoại ô vẫn thành công.
Despite the fatigue, they continued the journey.Mặc dù gặp khó khăn, họ vẫn duy trì tinh thần lạc quan.
In spite of the challenges, they emerged stronger.Mặc dù thất bại, họ học được những bài học quý giá.
In spite of the opposition, the team won the championship.Mặc dù phản đối, đội đã đoạt giải vô địch.
In spite of the financial constraints, they organized a successful event.Mặc dù hạn chế về tài chính, họ tổ chức một sự kiện thành công.
In spite of the risks, they decided to invest in the project.Mặc dù có rủi ro, họ quyết định đầu tư vào dự án.
In spite of the doubts, they pursued their dreams.Mặc dù nghi ngờ, họ theo đuổi kế hoạch của mình.
Although the room was small, it was cozy.Mặc dù bài kiểm tra khó, cô ấy điểm rất cao.
Although they were busy, they found time to volunteer.Mặc dù có ý kiến khác nhau, họ tôn trọng lẫn nhau.
Although the book was long, she finished it in one day.Mặc dù phim buồn, nó để lại ấn tượng lâu dài.
Although he was shy, he gave a confident presentation.Mặc dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nó có ý nghĩa lớn với anh ta.
Although they were strangers, they became lifelong friends.Mặc dù còn trẻ, anh ta thể hiện sự thông thái lớn.
Despite the criticism, the movie received positive reviews.Mặc dù thiếu kinh nghiệm, cô ấy xử lý tình huống tốt.
Despite the setbacks, they achieved their goals.Mặc dù gặp khó khăn, họ hoàn thành việc sửa chữa đúng hạn.
Despite the language barrier, they developed a strong connection.Mặc dù tiếng ồn, cô ấy vẫn có giấc ngủ ngon.
Despite the cold weather, they went camping.Mặc dù phản đối, họ vẫn tiếp tục đổi mới.
Despite the challenges, they remained optimistic.Mặc dù khó khăn, họ vẫn duy trì tinh thần lạc quan.
In spite of the differences, they respected each other’s opinions.Mặc dù khác biệt, họ tôn trọng ý kiến của nhau.
In spite of the distractions, he completed the task ahead of schedule.Mặc dù bị xao lạc, anh ta hoàn thành nhiệm vụ trước đúng hạn.
In spite of the obstacles, she pursued a career in music.Mặc dù gặp trở ngại, cô ấy theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
In spite of the disappointment, they continued to work hard.Mặc dù thất vọng, họ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
In spite of the time constraints, they finished the project on time.Mặc dù thời gian hạn chế, họ hoàn thành dự án đúng hạn.
Although the traffic was heavy, they arrived at the airport early.Mặc dù giao thông đông, họ đến sân bay sớm.
Although they were exhausted, they finished the marathon.Mặc dù họ mệt, họ kết thúc cuộc marathon.
Although it was noisy, she managed to concentrate on her studies.Mặc dù tiếng ồn, cô ấy tập trung vào học tập của mình.
Although he was talented, he remained humble.Mặc dù anh ta tài năng, anh ta vẫn giữ thái độ khiêm nhường.
Although it was a long journey, they enjoyed every moment.Mặc dù hành trình dài, họ thích thú từng khoảnh khắc.
Despite the lack of support, they started their own business.Mặc dù thiếu sự hỗ trợ, họ bắt đầu doanh nghiệp của mình.
Despite the challenges, they maintained a positive attitude.Mặc dù gặp khó khăn, họ duy trì thái độ tích cực.
Despite the criticism, she pursued her passion for art.Mặc dù bị chỉ trích, cô ấy theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.
Despite the rain, the outdoor event was a success.Mặc dù mưa, sự kiện ngoại ô vẫn thành công.
Despite the differences, they worked well together.Mặc dù khác biệt, họ làm việc hiệu quả cùng nhau.
In spite of the failures, they learned valuable lessons.Mặc dù thất bại, họ học được những bài học quý giá.
In spite of the opposition, they continued to fight for their cause.Mặc dù phản đối, họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho nguyên nhân của mình.
In spite of the setbacks, they achieved remarkable success.Mặc dù gặp khó khăn, họ đạt được thành công đáng kể.
In spite of the criticism, the chef stuck to his cooking style.Mặc dù bị chỉ trích, đầu bếp vẫn giữ phong cách nấu ăn của mình.
In spite of the uncertainty, they moved forward with their plans.Mặc dù không chắc chắn, họ tiến lên với kế hoạch của mình.
Although the test was difficult, she scored well.Mặc dù bài kiểm tra khó, cô ấy điểm rất cao.
Although they had different opinions, they respected each other.Mặc dù họ có ý kiến khác nhau, họ tôn trọng lẫn nhau.
Although the movie was sad, it left a lasting impression.Mặc dù phim buồn, nó để lại ấn tượng lâu dài.
Although it was a small gesture, it meant a lot to him.Mặc dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nó có ý nghĩa lớn với anh ta.
Although he was young, he demonstrated great wisdom.Mặc dù còn trẻ, anh ta thể hiện sự thông thái lớn.
Despite the lack of experience, she handled the situation well.Mặc dù thiếu kinh nghiệm, cô ấy xử lý tình huống tốt.
Despite the challenges, they completed the renovation on time.Mặc dù gặp khó khăn, họ hoàn thành việc sửa chữa đúng hạn.
Despite the noise, she managed to get a good night’s sleep.Mặc dù tiếng ồn, cô ấy vẫn có giấc ngủ ngon.
Despite the opposition, they continued to innovate.Mặc dù phản đối, họ vẫn tiếp tục đổi mới.
Although the journey was tough, they reached their destination.Mặc dù khó khăn, họ vẫn duy trì tinh thần lạc quan.

Đọc thêm: 10+ luyện cấu trúc Cause – Solution – Purpose trong tiếng Anh

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN