Câu điều kiện không có thật trong tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả một tình huống không có thật hoặc không xảy ra trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai.

Cấu trúc giả định loại I (First Conditional) câu điều kiện loại 1

Cấu trúc giả định loại II (Second Conditional)

Cấu trúc giả định loại III (Third Conditional)

Đọc thêm: 100 câu luyện tập phát âm từ vựng có đuôi “ed”.

50 câu ví dụ về câu điều kiện loại 1 First Conditional

Câu ví dụDịch nghĩa
If it rains tomorrow, we will stay indoors.Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ ở trong nhà.
If she studies hard, she will pass the exam.Nếu cô ấy học chăm chỉ, cô ấy sẽ qua kỳ thi.
If I finish work early, I will join you for dinner.Nếu tôi kết thúc công việc sớm, tôi sẽ tham gia cùng bạn ăn tối.
If they arrive on time, we can start the meeting.Nếu họ đến đúng giờ, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp.
If you call me, I will come over to help.Nếu bạn gọi cho tôi, tôi sẽ đến giúp đỡ.
If he misses the bus, he will be late for school.Nếu anh ấy lỡ chuyến xe buýt, anh ấy sẽ đến trường muộn.
If the sun shines, we’ll have a picnic in the park.Nếu mặt trời sáng, chúng ta sẽ có buổi dã ngoại trong công viên.
If she practices piano every day, she will improve quickly.Nếu cô ấy luyện tập piano mỗi ngày, cô ấy sẽ tiến bộ nhanh chóng.
If they don’t hurry, they will miss the movie.Nếu họ không vội vàng, họ sẽ bỏ lỡ bộ phim.
If you ask nicely, I’ll lend you my car.Nếu bạn xin lịch sự, tôi sẽ cho bạn mượn xe của tôi.
If he eats too much, he’ll feel sick.Nếu anh ấy ăn quá nhiều, anh ấy sẽ cảm thấy đau bụng.
If I see him, I’ll tell him you said hello.Nếu tôi gặp anh ấy, tôi sẽ nói với anh ấy là bạn chào nói.
If it snows, school might be canceled.Nếu tuyết rơi, có thể trường sẽ đóng cửa.
If she doesn’t wear a coat, she’ll catch a cold.Nếu cô ấy không mặc áo ấm, cô ấy sẽ bị cảm lạnh.
If you don’t lock the door, the dog might get out.Nếu bạn không khóa cửa, chó có thể trốn ra ngoài.
If they work late tonight, they’ll be tired tomorrow.Nếu họ làm việc muộn tối nay, họ sẽ mệt mỏi vào ngày mai.
If you water the plants regularly, they will thrive.Nếu bạn tưới nước cây thường xuyên, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ.
If he arrives early, he can help with the preparations.Nếu anh ấy đến sớm, anh ấy có thể giúp với việc chuẩn bị.
If she doesn’t pay attention, she’ll make mistakes.Nếu cô ấy không chú ý, cô ấy sẽ mắc lỗi.
If it gets too hot, we’ll go for a swim.Nếu trời trở nên quá nóng, chúng ta sẽ đi bơi.
If they invite us, we’ll go to the party.Nếu họ mời chúng ta, chúng ta sẽ đi dự tiệc.
If I don’t set the alarm, I’ll oversleep.Nếu tôi không đặt báo thức, tôi sẽ ngủ quên.
If she studies French, she’ll be able to communicate when we travel.Nếu cô ấy học tiếng Pháp, cô ấy sẽ có thể giao tiếp khi chúng ta đi du lịch.
If you drive carefully, you won’t have an accident.Nếu bạn lái xe cẩn thận, bạn sẽ không gặp tai nạn.
If he doesn’t listen to his doctor, his condition might worsen.Nếu anh ấy không nghe bác sĩ, tình trạng sức khỏe của anh ấy có thể trở nên tồi tệ hơn.
If I don’t eat breakfast, I’ll be hungry later.Nếu tôi không ăn sáng, tôi sẽ đói sau này.
If they don’t finish their homework, they won’t be allowed to play.Nếu họ không hoàn thành bài tập về nhà, họ sẽ không được phép chơi.
If she follows the recipe, the cake will turn out delicious.Nếu cô ấy tuân theo công thức, chiếc bánh sẽ ngon lành.
If you lend me some money, I’ll pay you back next week.Nếu bạn cho tôi mượn một số tiền, tôi sẽ trả lại bạn vào tuần sau.
If he misses the train, he’ll have to take the bus.Nếu anh ấy lỡ chuyến tàu, anh ấy sẽ phải đi xe buýt.
If we don’t leave now, we’ll be late for the concert.Nếu chúng ta không ra về ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến muộn cho buổi hòa nhạc.
If she doesn’t wear sunscreen, she’ll get sunburnt.Nếu cô ấy không sử dụng kem chống nắng, cô ấy sẽ bị cháy nắng.
If you don’t wear a seatbelt, you might get injured in an accident.Nếu bạn không đeo dây an toàn, bạn có nguy cơ bị thương trong một tai nạn.
If they study for the test, they’ll get good grades.Nếu họ học cho kỳ thi, họ sẽ đạt điểm tốt.
If it doesn’t rain, we’ll go for a hike.Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi bộ đường dài.
If he doesn’t check his email, he might miss important messages.Nếu anh ấy không kiểm tra email, anh ấy có thể bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng.
If she practices yoga regularly, she’ll become more flexible.Nếu cô ấy luyện tập yoga thường xuyên, cô ấy sẽ trở nên linh hoạt hơn.
If you don’t turn off the lights, we’ll waste electricity.Nếu bạn không tắt đèn, chúng ta sẽ lãng phí điện năng.
If they don’t clean their room, they won’t get their allowance.Nếu họ không dọn dẹp phòng của họ, họ sẽ không được phép nhận tiền trợ cấp.
If I don’t finish this project today, I’ll have to work over the weekend.Nếu tôi không hoàn thành dự án này hôm nay, tôi sẽ phải làm việc vào cuối tuần.
If she misses the flight, she’ll have to rebook her ticket.Nếu cô ấy lỡ chuyến bay, cô ấy sẽ phải đặt lại vé máy bay.
If he doesn’t wear his glasses, he won’t be able to see clearly.Nếu anh ấy không đeo kính, anh ấy sẽ không thể nhìn rõ.
If you don’t wear a helmet, you risk head injuries while cycling.Nếu bạn không đội mũ bảo hiểm, bạn rủi ro bị tổn thương đầu khi đạp xe.
If they don’t save money, they won’t be able to afford a vacation.Nếu họ không tiết kiệm tiền, họ sẽ không thể chi trả cho kỳ nghỉ.
If I don’t charge my phone, it will run out of battery.Nếu tôi không sạc điện thoại của mình, pin sẽ hết.
If she doesn’t leave now, she’ll be stuck in traffic.Nếu cô ấy không ra về ngay bây giờ, cô ấy sẽ bị kẹt trong đường.
If he doesn’t pay attention in class, he won’t understand the lesson.Nếu anh ấy không chú ý trong lớp học, anh ấy sẽ không hiểu bài học.
If you don’t use sunscreen, you’ll increase your risk of skin cancer.Nếu bạn không sử dụng kem chống nắng, bạn sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư da.
If they don’t catch the train, they’ll have to take a taxi.Nếu họ không kịp tàu, họ sẽ phải đi taxi.
If I don’t buy groceries today, we’ll have nothing to eat tomorrow.Nếu tôi không mua thực phẩm hôm nay, chúng ta sẽ không có gì để ăn vào ngày mai.

50 câu ví dụ về câu điều kiện loại 2 Second Conditional

Câu ví dụDịch nghĩa
If I were a bird, I would fly around the world.Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ bay xung quanh thế giới.
If he studied harder, he would pass the exam.Nếu anh ấy học chăm chỉ hơn, anh ấy sẽ đỗ kỳ thi.
If she won the lottery, she would travel to exotic places.Nếu cô ấy trúng số, cô ấy sẽ đi du lịch đến những nơi kỳ lạ.
If it rained tomorrow, we would stay indoors.Nếu ngày mai mưa, chúng ta sẽ ở trong nhà.
If they had more time, they would visit their grandparents.Nếu họ có nhiều thời gian hơn, họ sẽ đi thăm ông bà.
If I had a million dollars, I would donate some to charity.Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ quyên góp một phần cho từ thiện.
If she were taller, she would pursue a career in modeling.Nếu cô ấy cao hơn, cô ấy sẽ theo đuổi sự nghiệp người mẫu.
If he were the president, he would implement new policies.Nếu anh ấy là tổng thống, anh ấy sẽ thực hiện các chính sách mới.
If we lived closer to the beach, we would go surfing every weekend.Nếu chúng ta sống gần bãi biển hơn, chúng ta sẽ đi lướt sóng mỗi cuối tuần.
If they spoke Spanish fluently, they would travel to Spain.Nếu họ nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, họ sẽ đi du lịch đến Tây Ban Nha.
If I didn’t have to work tomorrow, I wouldn’t set an alarm.Nếu ngày mai tôi không phải đi làm, tôi sẽ không đặt báo thức.
If she didn’t have a fear of heights, she would try skydiving.Nếu cô ấy không sợ độ cao, cô ấy sẽ thử nhảy dù.
If he didn’t drink so much coffee, he wouldn’t have trouble sleeping.Nếu anh ấy không uống nhiều cà phê, anh ấy sẽ không gặp vấn đề khi ngủ.
If it didn’t snow in the winter, we wouldn’t need to shovel the driveway.Nếu mùa đông không có tuyết, chúng ta sẽ không cần phải xới đường vào buổi sáng.
If they didn’t live in the city, they wouldn’t have to deal with traffic jams.Nếu họ không sống ở thành phố, họ sẽ không phải đối mặt với kẹt xe.
If I didn’t eat so much junk food, I wouldn’t gain weight.Nếu tôi không ăn quá nhiều đồ ăn vặt, tôi sẽ không tăng cân.
If she didn’t have a busy schedule, she wouldn’t miss so many family gatherings.Nếu cô ấy không có lịch trình bận rộn, cô ấy sẽ không bỏ lỡ nhiều cuộc họp gia đình.
If he didn’t have a fear of public speaking, he would volunteer for presentations.Nếu anh ấy không sợ nói trước công chúng, anh ấy sẽ tự nguyện tham gia các buổi trình bày.
If we didn’t have to wake up early, we would stay up late watching movies.Nếu chúng ta không phải dậy sớm, chúng ta sẽ thức khuya xem phim.
If they didn’t have exams next week, they would plan a road trip.Nếu họ không có kỳ thi vào tuần sau, họ sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi đường.
If I were more organized, I would finish my work on time.Nếu tôi tổ chức gọn gàng hơn, tôi sẽ hoàn thành công việc đúng hẹn.
If she were more patient, she would be a better teacher.Nếu cô ấy kiên nhẫn hơn, cô ấy sẽ là một giáo viên tốt hơn.
If he were more outgoing, he would make more friends.Nếu anh ấy hướng ngoại hơn, anh ấy sẽ có nhiều bạn hơn.
If it were warmer outside, we would have a picnic in the park.Nếu bên ngoài ấm áp hơn, chúng ta sẽ đi dã ngoại ăn picnic trong công viên.
If they were more careful, they wouldn’t break so many dishes.Nếu họ cẩn thận hơn, họ sẽ không làm vỡ nhiều đồ dùng.
If I were more athletic, I would join a sports team.Nếu tôi thể thao hơn, tôi sẽ tham gia vào một đội thể thao.
If she were more confident, she would apply for the job.Nếu cô ấy tự tin hơn, cô ấy sẽ nộp đơn xin việc.
If he were more disciplined, he would stick to his diet.Nếu anh ấy kỷ luật hơn, anh ấy sẽ tuân thủ chế độ ăn của mình.
If we were more adventurous, we would go backpacking in the mountains.Nếu chúng ta phiêu lưu hơn, chúng ta sẽ đi du lịch bộ vào núi.
If they were more environmentally conscious, they would recycle more.Nếu họ ý thức về môi trường nhiều hơn, họ sẽ tái chế nhiều hơn.
If I had a time machine, I would visit ancient civilizations.Nếu tôi có máy thời gian, tôi sẽ thăm các nền văn minh cổ đại.
If she had magical powers, she would use them to help others.Nếu cô ấy có sức mạnh ma thuật, cô ấy sẽ dùng nó để giúp đỡ người khác.
If he had a photographic memory, he would ace every exam.Nếu anh ấy có trí nhớ ảnh hưởng, anh ấy sẽ đạt điểm cao trong mọi kỳ thi.
If it were possible to teleport, we would travel the world instantly.Nếu có khả năng di chuyển tức thì, chúng ta sẽ du lịch vòng quanh thế giới ngay lập tức.
If they had the opportunity, they would pursue their dreams.Nếu họ có cơ hội, họ sẽ theo đuổi ước mơ của mình.
If I had a superpower, I would choose the ability to fly.Nếu tôi có siêu năng lực, tôi sẽ chọn khả năng bay.
If she had the chance, she would learn to play a musical instrument.Nếu cô ấy có cơ hội, cô ấy sẽ học chơi một nhạc cụ.
If he had the talent, he would become a famous artist.Nếu anh ấy có tài năng, anh ấy sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
If we had more resources, we would start our own business.Nếu chúng ta có nhiều tài nguyên hơn, chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh riêng của mình.
If they had more time, they would volunteer at the local shelter.Nếu họ có nhiều thời gian hơn, họ sẽ tình nguyện tại nơi cứu trợ địa phương.
If I were a character in a book, I would be an adventurous explorer.Nếu tôi là một nhân vật trong một cuốn sách, tôi sẽ là một nhà thám hiểm phiêu lưu.
If she were a chef, she would open her own restaurant.Nếu cô ấy là một đầu bếp, cô ấy sẽ mở nhà hàng riêng của mình.
If he were a scientist, he would discover groundbreaking inventions.Nếu anh ấy là một nhà khoa học, anh ấy sẽ phát hiện ra những phát minh đột phá.
If it were possible to communicate with animals, we would understand them better.Nếu có khả năng giao tiếp với động vật, chúng ta sẽ hiểu chúng tốt hơn.
If they were characters in a movie, they would be the heroes.Nếu họ là những nhân vật trong một bộ phim, họ sẽ là những anh hùng.
If I were a genie, I would grant people’s wishes.Nếu tôi là một thần đèn, tôi sẽ ban cho mọi người những điều ước của họ.
If she were a fashion designer, she would create unique clothing.Nếu cô ấy là một nhà thiết kế thời trang, cô ấy sẽ tạo ra những bộ trang phục độc đáo.
If he were a detective, he would solve mysteries.Nếu anh ấy là một thám tử, anh ấy sẽ giải quyết những bí ẩn.
If it were possible to time travel, we would explore different eras.Nếu có khả năng du hành thời gian, chúng ta sẽ khám phá các thời kỳ khác nhau.
If they were characters in a fairytale, they would have magical adventures.Nếu họ là những nhân vật trong một câu chuyện cổ tích, họ sẽ có những cuộc phiêu lưu kỳ diệu.

50 câu ví dụ về câu điều kiện loại 3 Third Conditional

Câu ví dụDịch nghĩa
If I had studied harder, I would have passed the exam.Nếu tôi đã học chăm chỉ hơn, tôi đã qua được kỳ thi.
If she had saved more money, she would have bought a car.Nếu cô ấy đã tiết kiệm nhiều hơn, cô ấy đã mua được xe hơi.
If he had listened to the advice, he wouldn’t have made that mistake.Nếu anh ấy đã lắng nghe lời khuyên, anh ấy không bao giờ mắc lỗi đó.
If it had rained, we wouldn’t have gone to the beach.Nếu trời đã mưa, chúng tôi không đi ra biển.
If they had left earlier, they wouldn’t have missed the train.Nếu họ đã ra đi sớm hơn, họ không bao giờ bỏ lỡ chuyến tàu.
If I had known about the party, I would have attended.Nếu tôi biết về buổi tiệc, tôi đã tham dự.
If she had prepared better, she wouldn’t have forgotten her lines.Nếu cô ấy đã chuẩn bị tốt hơn, cô ấy không bao giờ quên dòng kịch của mình.
If he had taken his medicine regularly, he wouldn’t have gotten sick.Nếu anh ấy đã uống thuốc đều đặn, anh ấy sẽ không bị ốm.
If we had booked tickets in advance, we wouldn’t have missed the concert.Nếu chúng tôi đã đặt vé trước, chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ buổi hòa nhạc.
If they had practiced more, they would have won the match.Nếu họ đã luyện tập nhiều hơn, họ đã thắng trận đấu.
If I hadn’t overslept, I wouldn’t have missed the meeting.Nếu tôi không ngủ quên, tôi không bao giờ bỏ lỡ cuộc họp.
If she hadn’t spent all her money, she wouldn’t have been broke.Nếu cô ấy không tiêu hết tiền của mình, cô ấy không bao giờ trở nên túng thiếu.
If he hadn’t ignored the warning signs, he wouldn’t have had an accident.Nếu anh ấy không phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo, anh ấy sẽ không bị tai nạn.
If it hadn’t been so hot, we wouldn’t have stayed indoors.Nếu không quá nóng, chúng tôi sẽ không ở trong nhà.
If they hadn’t argued, they wouldn’t have broken up.Nếu họ không tranh cãi, họ sẽ không chia tay.
If I hadn’t lost my keys, I wouldn’t have been locked out.Nếu tôi không đánh mất chìa khóa, tôi không bao giờ bị khóa cửa ngoài.
If she hadn’t dropped out of school, she would have graduated by now.Nếu cô ấy không bỏ học, cô ấy đã tốt nghiệp từ lâu.
If he hadn’t skipped breakfast, he wouldn’t have felt so weak.Nếu anh ấy không bỏ bữa sáng, anh ấy sẽ không cảm thấy yếu đuối.
If we hadn’t taken the wrong turn, we wouldn’t have gotten lost.Nếu chúng tôi không đi lạc đường, chúng tôi không bao giờ bị lạc.
If they hadn’t eaten so much, they wouldn’t have felt sick.Nếu họ không ăn quá nhiều, họ sẽ không cảm thấy khó chịu.
If I had been more careful, I wouldn’t have broken the vase.Nếu tôi cẩn thận hơn, tôi không bao giờ làm vỡ lọ hoa.
If she had checked the weather forecast, she wouldn’t have forgotten her umbrella.Nếu cô ấy kiểm tra dự báo thời tiết, cô ấy không bao giờ quên ô dù của mình.
If he had double-checked the address, he wouldn’t have gone to the wrong place.Nếu anh ấy kiểm tra lại địa chỉ, anh ấy không bao giờ đi nhầm địa điểm.
If it had been quieter, we wouldn’t have had trouble sleeping.Nếu không quá ồn ào, chúng tôi không gặp khó khăn khi ngủ.
If they had studied the map properly, they wouldn’t have gotten lost.Nếu họ đã nghiên cứu bản đồ một cách đúng đắn, họ không bao giờ bị lạc.
If I had paid attention, I wouldn’t have missed the important details.Nếu tôi đã chú ý, tôi không bao giờ bỏ qua các chi tiết quan trọng.
If she had followed the recipe exactly, the cake wouldn’t have burned.Nếu cô ấy đã tuân thủ công thức một cách chính xác, chiếc bánh không bao giờ cháy.
If he had worn sunscreen, he wouldn’t have gotten sunburned.Nếu anh ấy đã sử dụng kem chống nắng, anh ấy sẽ không bị cháy nắng.
If we had left earlier, we wouldn’t have been stuck in traffic.Nếu chúng tôi đã ra đi sớm hơn, chúng tôi sẽ không bị kẹt trong tắc đường.
If they had taken the earlier flight, they wouldn’t have arrived late.Nếu họ đã chọn chuyến bay sớm hơn, họ sẽ không đến muộn
If I hadn’t procrastinated, I would have finished the project on time.Nếu tôi không trì hoãn, tôi đã hoàn thành dự án đúng hạn.
If she hadn’t lent her phone to a friend, she wouldn’t have missed the call.Nếu cô ấy không mượn điện thoại cho một người bạn, cô ấy sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi.
If he hadn’t forgotten his wallet, he wouldn’t have had to borrow money.Nếu anh ấy không quên ví của mình, anh ấy sẽ không phải vay tiền.
If it hadn’t been for the traffic jam, we would have arrived early.Nếu không có tắc đường, chúng tôi đã đến sớm.
If they hadn’t been so stubborn, they would have reached a compromise.Nếu họ không cứng đầu, họ đã đạt được sự thoả hiệp.
If I had checked my email, I wouldn’t have missed the important message.Nếu tôi đã kiểm tra email của mình, tôi không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng.
If she had practiced more, she wouldn’t have stumbled during the performance.Nếu cô ấy đã luyện tập nhiều hơn, cô ấy không bao giờ vấp phải trong buổi biểu diễn.
If he had attended the meeting, he would have known about the changes.Nếu anh ấy đã tham dự cuộc họp, anh ấy đã biết về các thay đổi.
If we had listened to the weather forecast, we wouldn’t have been caught in the rain.Nếu chúng tôi đã nghe dự báo thời tiết, chúng tôi không bao giờ bị ướt khi trời mưa.
If they had read the instructions carefully, they wouldn’t have assembled it incorrectly.Nếu họ đã đọc kỹ hướng dẫn, họ không bao giờ lắp ráp sai
If I had paid the bill on time, I wouldn’t have incurred late fees.Nếu tôi đã thanh toán hóa đơn đúng hạn, tôi sẽ không phải chịu phí trễ.
If she hadn’t skipped breakfast, she wouldn’t have felt dizzy later.Nếu cô ấy không bỏ bữa sáng, cô ấy sẽ không cảm thấy chóng mặt sau này.
If he had finished his homework earlier, he wouldn’t have stayed up late.Nếu anh ấy đã hoàn thành bài tập về nhà sớm hơn, anh ấy sẽ không phải thức khuya.
If it hadn’t been so crowded, we would have found a table.Nếu không đông đúc như vậy, chúng ta đã tìm được một bàn.
If they had invested in stocks earlier, they would have made a profit.Nếu họ đã đầu tư vào cổ phiếu sớm hơn, họ đã có lãi.
If I hadn’t left my phone at home, I could have called for help.Nếu tôi không quên điện thoại ở nhà, tôi có thể gọi cứu giúp.
If she had worn a coat, she wouldn’t have caught a cold.Nếu cô ấy đã mặc áo khoác, cô ấy sẽ không bị cảm lạnh.
If he hadn’t forgotten the anniversary, they wouldn’t have argued.Nếu anh ấy không quên kỷ niệm, họ không cãi nhau.
If we had booked accommodation in advance, we wouldn’t have struggled to find a hotel.Nếu chúng tôi đã đặt chỗ trước, chúng tôi sẽ không gặp khó khăn để tìm khách sạn.
If they had arrived earlier, they would have had time to set up the equipment.Nếu họ đã đến sớm hơn, họ đã có thời gian để chuẩn bị thiết bị

100 bài tập dạng gap filling cho câu điều kiện không có thật

 1. If I ______ (have) a million dollars, I would travel the world.
 2. If she ______ (study) harder, she would pass the exam.
 3. If it ______ (rain) tomorrow, we would stay indoors.
 4. If he ______ (know) her phone number, he would call her.
 5. If they ______ (be) more careful, they wouldn’t have crashed the car.
 6. If I ______ (be) taller, I would reach the top shelf easily.
 7. If she ______ (get) up earlier, she wouldn’t be late for work.
 8. If we ______ (live) closer to the beach, we would go swimming every day.
 9. If he ______ (have) wings, he could fly like a bird.
 10. If they ______ (work) harder, they could finish the project on time.
 11. If I ______ (know) how to cook, I would prepare a delicious meal.
 12. If she ______ (win) the lottery, she would buy a big house.
 13. If it ______ (snow) tonight, we would build a snowman tomorrow.
 14. If he ______ (speak) Spanish, he could communicate with the locals.
 15. If they ______ (save) money, they could afford a vacation.
 16. If I ______ (be) an actor, I would perform on Broadway.
 17. If she ______ (have) a car, she could drive to work instead of taking the bus.
 18. If it ______ (be) sunny tomorrow, we could have a picnic in the park.
 19. If he ______ (play) the guitar, he could entertain us at the party.
 20. If they ______ (not miss) the train, they wouldn’t be late.
 21. If I ______ (know) how to swim, I would join them in the pool.
 22. If she ______ (be) taller, she could reach the top shelf.
 23. If it ______ (rain) tomorrow, we would cancel the picnic.
 24. If he ______ (study) more, he would pass the exam.
 25. If they ______ (work) harder, they could finish the project sooner.
 26. If she ______ (have) a car, she wouldn’t have to rely on public transportation.
 27. If I ______ (win) the lottery, I would travel around the world.
 28. If he ______ (speak) French, he could work as a translator.
 29. If it ______ (snow) tonight, we would build a snow fort tomorrow.
 30. If they ______ (save) enough money, they could buy a house.
 31. If I ______ (be) taller, I could reach the top shelf.
 32. If she ______ (get) up earlier, she wouldn’t be late for class.
 33. If he ______ (know) how to cook, he could prepare dinner.
 34. If they ______ (have) a car, they could visit us more often.
 35. If it ______ (be) sunny tomorrow, we could go to the beach.
 36. If he ______ (play) the piano, he could entertain the guests.
 37. If she ______ (study) harder, she would understand the subject better.
 38. If they ______ (work) together, they could achieve success.
 39. If I ______ (have) a million dollars, I would donate to charity.
 40. If he ______ (be) more patient, he wouldn’t get angry so easily.
 41. If it ______ (rain) tomorrow, we would stay indoors and watch movies.
 42. If she ______ (win) the competition, she would receive a trophy.
 43. If he ______ (speak) Japanese, he could work in Japan.
 44. If they ______ (save) money, they could buy a new car.
 45. If I ______ (know) the answer, I would tell you.
 46. If she ______ (have) a car, she could drive to the party.
 47. If it ______ (snow) tonight, we would go sledding tomorrow.
 48. If he ______ (play) basketball, he could join the team.
 49. If they ______ (work) harder, they could achieve their goals.
 50. If I ______ (be) a better singer, I would audition for the talent show.
 51. If she ______ (study) more, she would get better grades.
 52. If he ______ (know) how to swim, he could go snorkeling.
 53. If it ______ (rain) tomorrow, we would postpone the picnic.
 54. If they ______ (be) more organized, they wouldn’t forget important appointments.
 55. If I ______ (have) a car, I could drive to the concert.
 56. If she ______ (win) the lottery, she would travel around the world.
 57. If he ______ (speak) Spanish, he could communicate with his relatives.
 58. If they ______ (save) enough money, they could buy a house.
 59. If I ______ (know) his address, I would send him an invitation.
 60. If she ______ (get) up earlier, she wouldn’t miss the bus.
 61. If he ______ (play) the guitar, he could perform at the party.
 62. If it ______ (be) sunny tomorrow, we could have a barbecue.
 63. If they ______ (work) together, they could finish the project faster.
 64. If I ______ (be) taller, I could reach the top shelf easily.
 65. If she ______ (study) harder, she would pass the exam.
 66. If he ______ (know) how to cook, he could prepare dinner.
 67. If it ______ (rain) tomorrow, we would need to bring umbrellas.
 68. If they ______ (have) a car, they could visit us more often.
 69. If I ______ (win) the lottery, I would buy a yacht.
 70. If she ______ (speak) French, she could work as a translator.
 71. If he ______ (play) the piano, he could entertain the guests.
 72. If they ______ (save) money, they could go on a trip.
 73. If I ______ (know) the answer, I would raise my hand.
 74. If she ______ (have) a car, she wouldn’t have to take the bus.
 75. If it ______ (snow) tomorrow, we would build a snowman.
 76. If he ______ (play) basketball, he could join the team.
 77. If they ______ (work) harder, they could achieve their dreams.
 78. If I ______ (be) taller, I could reach the top shelf without a stool.
 79. If she ______ (study) more, she would understand the material better.
 80. If he ______ (know) how to swim, he could go scuba diving.
 81. If it ______ (rain) tomorrow, we would cancel our outdoor plans.
 82. If they ______ (be) more punctual, they wouldn’t miss important meetings.
 83. If I ______ (have) a car, I could drive to work instead of taking the bus.
 84. If she ______ (win) the competition, she would receive a trophy.
 85. If he ______ (speak) Chinese, he could work as an interpreter.
 86. If they ______ (save) money, they could invest in their future.
 87. If I ______ (know) how to cook, I would surprise my friends with a homemade dinner.
 88. If she ______ (have) a car, she could explore more places.
 89. If it ______ (snow) tomorrow, we would build a snow fort.
 90. If he ______ (play) the guitar, he could entertain us at the party.
 91. If they ______ (work) harder, they could excel in their careers.
 92. If I ______ (be) taller, I could reach the top shelf without assistance.
 93. If she ______ (study) diligently, she would ace the exam.
 94. If he ______ (know) how to swim, he could enjoy water sports.
 95. If it ______ (rain) tomorrow, we would stay indoors and play board games.
 96. If they ______ (be) more disciplined, they could achieve their fitness goals.
 97. If I ______ (have) a car, I could take road trips whenever I want.
 98. If she ______ (win) the lottery, she could fulfill her lifelong dreams.
 99. If he ______ (speak) Italian, he could easily navigate through Italy during his travels.
 100. If they ______ (save) enough money, they could retire early and enjoy their golden years.

Đáp án

 1. had
 2. studied
 3. rains
 4. knew
 5. were
 6. were
 7. got
 8. lived
 9. had
 10. worked
 11. knew
 12. won
 13. snows
 14. spoke
 15. saved
 16. were
 17. had
 18. is
 19. played
 20. hadn’t missed
 21. knew
 22. were
 23. rains
 24. studied
 25. worked
 26. had
 27. won
 28. spoke
 29. snows
 30. saved
 31. were
 32. got
 33. knew
 34. had
 35. is
 36. played
 37. studied
 38. worked
 39. had
 40. were
 41. rains
 42. won
 43. spoke
 44. saved
 45. knew
 46. had
 47. snows
 48. played
 49. worked
 50. were
 51. studied
 52. knew
 53. rains
 54. were
 55. had
 56. won
 57. spoke
 58. saved
 59. knew
 60. got
 61. played
 62. is
 63. worked
 64. were
 65. studied
 66. knew
 67. rains
 68. had
 69. won
 70. spoke
 71. played
 72. saved
 73. knew
 74. had
 75. snows
 76. played
 77. worked
 78. were
 79. studied
 80. knew
 81. rains
 82. were
 83. had
 84. won
 85. spoke
 86. spoke
 87. saved
 88. knew
 89. had
 90. snows
 91. played
 92. worked
 93. were
 94. studied
 95. knew
 96. rains
 97. were
 98. had
 99. won
 100. spoke
 101. saved

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN