100 từ vựng tiếng Anh hay sử dụng cho chủ đề Phim Ảnh

100 từ vựng tiếng Anh hay sử dụng cho chủ đề Phim Ảnh

Từ vựng tiếng Anh - Chủ đề phim ảnh là một chủ đề rất dễ viral và có nhiều bài viết hay. Chính vì vậy, để không bị lỡ đi những thông tin hay,

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-tu-vung-tieng-anh-hay-su-dung

Từ vựng tiếng Anh – Chủ đề phim ảnh là một chủ đề rất dễ viral và có nhiều bài viết hay. Chính vì vậy, để không bị lỡ đi những thông tin hay, hay thậm chí là sử dụng những từ vựng về phim ảnh để bình luận ở một topic nào đó, các bạn vẫn phải sử dụng một trong 100 từ vựng tiếng Anh của chủ đề này.

Đọc thêm: 100 từ vựng tiếng Anh được sử dụng trong dịp Tết Nguyên Đán

Sau đây là bảng từ vựng tiếng Anh chủ đề phim ảnh bao gồm: từ vựng, dịch ra tiếng Việt, đặt câu và dịch câu ra tiếng Việt.

100-tu-vung-tieng-anh-hay-su-dung-1

100 từ vựng tiếng Anh cho chủ đề Phim ảnh

BookSáchHave you ever read a book that completely changed your perspective on life?Bạn đã bao giờ đọc một cuốn sách làm thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc sống của bạn chưa?
FavoriteYêu thíchWhat’s your all-time favorite novel and why?Cuốn tiểu thuyết nào là cuốn yêu thích của bạn từ trước đến nay và tại sao?
ReadĐọcHow many hours a week do you spend reading for pleasure?Bạn dành bao nhiêu giờ mỗi tuần để đọc sách vì niềm vui?
AuthorTác giảCan you name an author whose writing style you find truly captivating?Bạn có thể đặt tên một tác giả có phong cách viết thực sự quyến rũ không?
NovelTiểu thuyếtWhat’s the most memorable novel or story you’ve ever encountered?Cuốn tiểu thuyết hoặc chuyện nào làm bạn ấn tượng nhất?
StoryCâu chuyệnDo you prefer a straightforward plot or one with unexpected twists and turns?Bạn có thích cốt truyện trực tiếp hay một với những bất ngờ và quay ngược không ngờ?
PlotCốt truyệnWhich literary characters do you believe are the most well-developed and relatable?Những nhân vật trong văn học mà bạn cho là phát triển và dễ đồng cảm nhất là ai?
CharactersNhân vậtHow important is the setting of a book in influencing your enjoyment of it?Bối cảnh của một cuốn sách đối với bạn có ảnh hưởng quan trọng đến sự thích thú không?
SettingBối cảnhWhat’s your preferred genre when it comes to fiction?Thể loại tiểu thuyết nào bạn ưa thích khi đọc hư cấu?
GenreThể loạiDo you tend to gravitate towards non-fiction books for knowledge and information?Bạn có hay đọc sách phi hư cấu để tìm kiếm kiến thức và thông tin không?
FictionHư cấuWhat draws you to the mystery genre when picking a book to read?Điều gì thu hút bạn ở thể loại bí ẩn khi bạn chọn sách đọc?
Non-fictionPhi hư cấuHave you ever been on a thrilling adventure through the pages of a book?Bạn đã từng trải qua một cuộc phiêu lưu hồi hộp qua những trang sách chưa?
MysteryBí ẩnAre you a fan of speculative science fiction or do you prefer more grounded narratives?Bạn là người hâm mộ của thể loại khoa học viễn tưởng giả tưởng hay bạn thích những câu chuyện có thể xảy ra trong thực tế hơn?
AdventurePhiêu lưuDo you find yourself getting lost in the enchanting worlds of fantasy novels?Bạn có thường thấy mình lạc lõng trong những thế giới huyền bí của các cuốn sách không?
Science fictionKhoa học viễn tưởngWhat’s your favorite historical romance novel that transports you to a different era?Cuốn tiểu thuyết lịch sử lãng mạn nào làm bạn lạc bước vào một thời kỳ khác?
FantasyHuyền bíWhen it comes to a thriller, do you prefer fast-paced action or slow-building suspense?Khi đến với thriller, bạn thích hành động nhanh chóng hay sự hồi hộp xây dựng chậm rãi hơn?
HistoricalLịch sửCan you recommend a page-turner that kept you up all night?Bạn có thể gợi ý một cuốn sách gây nghiện khiến bạn thức trắng đêm không?
RomanceLãng mạnHow important is imagination in creating a compelling novel?Tưởng tượng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một cuốn tiểu thuyết phấn khích đúng không?
ThrillerHồi hộpDo you think creativity is a crucial aspect of a great story?Bạn có nghĩ sáng tạo là một khía cạnh quan trọng của một câu chuyện tuyệt vời không?
SuspenseGay cấnHave you ever used a book as a means to escape from reality?Bạn đã bao giờ sử dụng một cuốn sách như một cách để tránh né thực tế chưa?
Page-turnerTruyện hayWhat makes a book truly enchanting for you?Điều gì làm cho một cuốn sách thật quyến rũ với bạn?
ImaginationTưởng tượngHow do you define a captivating plot that keeps you hooked until the end?Bạn định nghĩa như thế nào về một cốt truyện thật hấp dẫn giữ bạn đến cuối cùng?
CreativitySáng tạoHave you ever felt compelled to finish a book even if you didn’t enjoy it initially?Bạn có từng cảm thấy bị buộc phải hoàn thành một cuốn sách ngay cả khi ban đầu bạn không thích nó không?
EscapeTránh xaCan you name a unique novel that stands out from the rest?Bạn có thể gợi ý một cuốn sách độc đáo nổi bật từ đám đông không?
EnchantingQuyến rũWhich author do you find most insightful in exploring complex themes?Tác giả nào khiến bạn cảm thấy nhất sáng tạo trong việc khám phá những chủ đề phức tạp?
CaptivatingMê hoặcDo you actively seek out thought-provoking books that challenge your beliefs?Bạn có thấy đang tìm kiếm những cuốn sách sâu sắc với cái nhìn sáng tạo về bản chất con người không?
CompellingHấp dẫnIn your opinion, what makes a book truly compelling?Trong ý kiến của bạn, điều gì làm cho một cuốn sách thật sự hấp dẫn?
UniqueĐộc đáoHave you ever come across a book with an insightful perspective on human nature?Bạn đã từng đọc một cuốn sách có góc nhìn sâu sắc về bản chất con người chưa?
InsightfulThông tháiCan you recall a thought-provoking novel that left a lasting impact on you?Bạn có thể nhớ một cuốn sách suy ngẫm nào làm bạn ấn tượng sâu sắc không?
Thought-provokingBài học sốngWhat’s the most unique book you’ve ever read in terms of narrative structure?Cuốn sách nào là độc đáo nhất về cấu trúc câu chuyện mà bạn từng đọc?
WisdomTruyền cảm hứngWhat piece of wisdom has had a profound impact on your life?Bạn có một điều sáng tạo nào có ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống của bạn không?
Life lessonsĐộng viênCan you share some important life lessons you’ve learned from your experiences?Bạn có thể chia sẻ những bài học cuộc sống quan trọng bạn đã học từ những trải nghiệm của mình không?
InspirationTư duyWho or what serves as a significant source of inspiration in your life?Ai hoặc điều gì đó là một nguồn cảm hứng quan trọng trong cuộc sống của bạn?
MotivationCuộc sốngWhat keeps you driven and filled with motivation during challenging times?Điều gì giữ cho bạn đầy động lực trong những thời kỳ khó khăn?
EmotionKết nốiHow do you express your deepest emotions through art or writing?Làm thế nào bạn biểu đạt cảm xúc sâu sắc nhất của mình qua nghệ thuật hoặc viết lách?
ConnectionHấp dẫnHave you ever felt a strong connection to a character in a book or movie?Bạn đã từng cảm thấy một kết nối mạnh mẽ với một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim chưa?
EngagingGiải tríWhat makes a story truly engaging for you as a reader or viewer?Điều gì tạo nên một câu chuyện thật sự hấp dẫn đối với bạn như là người đọc hoặc người xem?
EntertainingGây nghiệnDo you prefer entertaining books or those that delve into deeper themes?Bạn có thích những cuốn sách giải trí hay những cuốn sách đàm phán về những chủ đề sâu sắc hơn không?
GrippingSâu sắcCan you recommend a gripping novel that kept you on the edge of your seat?Bạn có thể gợi ý một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đã giữ bạn trên bờ ghế của mình?
UnputdownableKhông thể bỏ xuốngHave you ever come across a book that was so compelling it was unputdownable?Bạn đã từng gặp phải một cuốn sách mà bạn đọc mà không thể bỏ xuống được chưa?
Well-writtenViết tốtWhat elements do you believe contribute to a well-written piece of literature?Những yếu tố nào bạn cho là đóng góp vào một tác phẩm văn học với ngôn ngữ hay?
DescriptiveMiêu tảHow important is descriptive language in creating vivid mental images?Miêu tả ngôn ngữ cần thiết như thế nào trong việc tạo ra hình ảnh tâm trí sống động?
Rich languageNgôn ngữ phong phúDo you appreciate authors who use rich language to enhance the reading experience?Bạn có đánh giá cao những tác giả sử dụng ngôn ngữ phong phú để làm tăng trải nghiệm đọc không?
Character developmentPhát triển nhân vậtWhich book stands out to you for its exceptional character development?Cuốn sách nào nổi bật với sự phát triển nhân vật nổi bật?
DialogueĐối thoạiWhat qualities make for memorable and impactful dialogue in a story?Những đặc điểm nào tạo nên những đoạn đối thoại đáng nhớ và ấn tượng trong một câu chuyện?
SuspensefulHồi hộpCan you name a suspenseful novel that had you eagerly turning the pages?Bạn có thể đề xuất một cuốn sách kịch tính đã khiến bạn thèm muốn quay trang ngay?
UnpredictableKhông dự đoán đượcDo you enjoy stories with unpredictable plot twists and turns?Bạn có thích những câu chuyện có cốt truyện không lường trước được và đầy bất ngờ không?
TwistsSự xoay chuyểnWhat’s your preference when it comes to a story’s climax – intense or subtle?Ý kiến của bạn về đỉnh điểm của một câu chuyện – là cảm xúc mạnh mẽ hay tinh tế hơn?
TurnsKịch tínhHow do you feel about stories with a surprising resolution that challenges expectations?Làm thế nào bạn cảm thấy về những câu chuyện có kết quả đầy bất ngờ và thách thức mong đợi?
ClimaxĐỉnh điểmWho is your favorite protagonist in literature, and why?Ai là nhân vật chính yêu thích của bạn trong văn học và tại sao?
ResolutionHòa giảiIs there an antagonist in a story who left a lasting impression on you?Có một đối thủ trong một câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc trên bạn không?
ProtagonistNhân vật chínhWhat qualities make a character a true hero in your eyes?Những phẩm chất nào tạo nên một nhân vật làm nên một anh hùng trong tâm trí bạn?
AntagonistNhân vật phản diệnCan you recall a villain whose complexity added depth to the story?Bạn có thể nhớ một kẻ phản diện có độ phức tạp làm giàu thêm chiều sâu cho câu chuyện không?
HeroAnh hùngHow do you perceive the role of conflict in shaping a compelling narrative?Bạn nhìn nhận thế nào về vai trò của xung đột trong việc tạo hình nên một câu chuyện hấp dẫn?
VillainKẻ phản diệnWhat’s your take on the importance of a satisfying resolution in a story?Ý kiến của bạn về tầm quan trọng của một kết quả hài lòng trong một câu chuyện là gì?
ConflictXung độtAre you drawn to stories with symbolism that adds layers of meaning?Bạn có bị hấp dẫn bởi những câu chuyện có tượng trưng thêm lớp ý nghĩa không?
ResolutionHòa giảiHow does the atmosphere of a story impact your reading experience?Bầu không khí của một câu chuyện làm thế nào ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của bạn?
SymbolismTượng trưngWhat role does mood play in your enjoyment of a book or movie?Vai trò của tâm trạng là gì trong việc bạn thưởng thức một cuốn sách hoặc bộ phim?
AtmosphereBầu không khíCan you recommend a book with a captivating blend of symbolism, atmosphere, and mood?Bạn có thể đề xuất một cuốn sách có sự kết hợp hấp dẫn giữa tượng trưng, bầu không khí và tâm trạng không?
MoodTâm trạngShare your thoughts on a story that skillfully balances suspense, emotion, and rich language.Chia sẻ suy nghĩ của bạn về một câu chuyện có khéo léo cân bằng giữa sự hồi hộp, cảm xúc và ngôn ngữ phong phú.
PacingNhịp điệuHow do you feel about the pacing of the narrative in your favorite books?Bạn cảm thấy thế nào về tốc độ của câu chuyện trong những cuốn sách yêu thích của bạn?
SymbolismTượng trưngCan you identify instances of symbolism in the novels you’ve read recently?Bạn có thể nhận biết các ví dụ về tượng trưng trong những cuốn tiểu thuyết bạn đã đọc gần đây không?
ThemeChủ đềWhat’s the overarching theme that you believe defines a truly great story?Điều gì là chủ đề chung mà bạn tin rằng định nghĩa một câu chuyện thật sự tuyệt vời?
ImpactfulTác động mạnh mẽShare a moment from a book that left a particularly impactful impression on you.Chia sẻ một khoảnh khắc từ một cuốn sách để lại ấn tượng đặc biệt và hiệu ứng mạnh mẽ trong bạn.
MemorableKhó quênCan you recall the most memorable passage from a book that has stuck with you?Bạn có thể nhớ được đoạn văn đáng nhớ nhất từ một cuốn sách đã ảnh hưởng bạn nhất không?
NostalgicNỗi nhớDo you find yourself drawn to stories that evoke a sense of nostalgia?Bạn có cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi những câu chuyện khiến bạn nhớ lại quá khứ không?
TimelessVĩnh cửuWhat elements make a story feel timeless and relevant across generations?Những yếu tố nào làm cho một câu chuyện trở nên vô thời hạn và thích hợp với nhiều thế hệ?
ClassicKinh điểnWhich books do you consider as true classics in literature?Những cuốn sách nào bạn xem như là những tác phẩm kinh điển trong văn học?
Favorite passageĐoạn văn yêu thíchIs there a favorite passage from a book that you find yourself revisiting often?Có một đoạn văn yêu thích nào từ một cuốn sách mà bạn thường xuyên quay lại không?
LiteraryVăn họcHow important is the literary quality of a book in your reading preferences?Tố chất nào khiến chất lượng văn học của một cuốn sách trở nên quan trọng trong sở thích đọc của bạn?
CulturalVăn hóaHave you read any books that provide a deep insight into a particular cultural context?Bạn đã đọc những cuốn sách nào mang đến cái nhìn sâu sắc về ngữ cảnh văn hóa nào đó chưa?
Social commentaryNhận xét xã hộiWhat’s your take on novels that serve as a form of social commentary?Bạn cảm nhận thế nào về những cuốn sách là hình thức của bình luận xã hội?
PerspectiveQuan điểmHow does the author’s perspective shape your interpretation of a story?Quan điểm của tác giả làm thế nào tác động đến cách bạn hiểu về một câu chuyện?
DiversityĐa dạngDo you actively seek out books that embrace diversity in characters and themes?Bạn có tích cực tìm kiếm những cuốn sách thể hiện sự đa dạng về nhân vật và chủ đề không?
World-buildingXây dựng thế giớiWhat role does world-building play in your enjoyment of fantasy or sci-fi novels?Vai trò của xây dựng thế giới như thế nào đối với trải nghiệm đọc sách của bạn, đặc biệt là trong thể loại phưu lưu hoặc khoa học viễn tưởng?
IntriguingHấp dẫnCan you recommend an intriguing book that kept you captivated from start to finish?Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách hấp dẫn mà đã giữ cho bạn chăm chú từ đầu đến cuối không?
IntellectualTrí tuệDo you appreciate books that challenge you on an intellectual level?Bạn có thích những câu chuyện có cốt truyện trí tuệ không?
MasterpieceKiệt tácName a literary work that you consider a true masterpiece of storytelling.Nêu tên một tác phẩm văn học mà bạn coi là một kiệt tác của nghệ thuật kể chuyện?
EvokeGợi mởWhich books have the power to evoke strong emotions in you?Cuốn sách nào có khả năng gợi cảm xúc mạnh mẽ trong bạn?
ReflectPhản ánhHow does literature help you reflect on your own life and experiences?Việc văn học giúp bạn phản ánh về cuộc sống và trải nghiệm cá nhân của mình như thế nào?
EscapeTránh néHave you ever used books as a means to escape from the challenges of reality?Bạn đã từng sử dụng sách như một cách để tránh né khỏi những thách thức của thực tế không?
TransportChuyển độngWhich novels have the ability to transport you to entirely different worlds?Những cuốn sách nào có khả năng vận chuyển bạn đến những thế giới hoàn toàn khác?
UnwindThư giãnDo you have any favorite books that you turn to when you need to unwind?Bạn có bất kỳ cuốn sách nào mà bạn thường xuyên đọc để giúp mình nghỉ ngơi không?
ResonateGây ấn tượngCan you think of a story that continues to resonate with you long after reading it?Bạn có thể nghĩ về một câu chuyện vẫn tác động mạnh mẽ trong tâm trí bạn sau thời gian đọc không?
RelatableLiên quanWhat makes a character or situation in a book relatable to you?Điều gì khiến một nhân vật hoặc tình huống trong một cuốn sách trở nên thân thiện với bạn?
CharmingQuyến rũShare your thoughts on books that possess a particularly charming quality.Chia sẻ ý kiến của bạn về những cuốn sách có đặc điểm quyến rũ đặc biệt.
WisdomTri thứcHave you encountered any novels that impart profound wisdom?Bạn có gặp bất kỳ cuốn sách nào mang lại sự sáng tạo sâu sắc không?
HarmonyHài hòaHow do you perceive the harmony of elements in a well-crafted story?Bạn cảm nhận như thế nào về hòa quyện giữa các yếu tố trong một câu chuyện được chế tạo đúng cách?
MelancholyMelankôliName a book that skillfully balances moments of melancholy and joy.Nêu tên một cuốn sách mà bạn coi là một sự hòa hợp tuyệt vời giữa những khoảnh khắc buồn bã và niềm vui.
UpliftingLàm hạnh phúcAre there novels that you turn to for a sense of uplifting inspiration?Có những cuốn sách nào bạn thường xuyên đọc để cảm thấy động lực?
ComfortingAn ủiHow can a comforting presence positively impact someone going through a difficult time?Làm thế nào sự an ủi có thể ảnh hưởng tích cực đến ai đó đang trải qua thời kỳ khó khăn?
ImpactẢnh hưởngWhat transformational experiences have shaped your life and outlook?Những trải nghiệm biến đổi nào đã định hình cuộc sống và quan điểm của bạn?
TransformationBiến đổiHave you ever had a revelation that completely changed your perspective on a certain issue?Bạn đã từng có một sự khám phá quan trọng nào làm thay đổi triển sâu quan điểm của mình chưa?
RevelationPhát hiệnShare a personal story of a profound discovery that altered the course of your life.Hãy chia sẻ một câu chuyện cá nhân về một khám phá sâu sắc đã thay đổi hướng của cuộc đời bạn.
DiscoveryHiểu biếtCan you describe an insightful moment that brought clarity to a confusing situation?Bạn có thể mô tả một khoảnh khắc thông sáng nào mang lại sự rõ ràng trong một tình huống phức tạp không?
InsightGiác ngộIn what ways has enlightenment through education shaped the person you are today?Theo cách nào sự giác ngộ thông qua giáo dục đã hình thành con người bạn ngày hôm nay?
EnlightenmentSáng tỏReflect on a person or event that had a significant influence on your values and beliefs.Hãy nghĩ về một người hoặc sự kiện nào đã có ảnh hưởng lớn đến giá trị và niềm tin của bạn?
InfluenceẢnh hưởngHow do you savor the small moments in life that bring you joy and happiness?Bạn làm thế nào để thưởng thức những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống mang lại niềm vui và hạnh phúc?
SavorThưởng thứcWhat do you cherish most about your relationships with friends and family?Điều gì bạn trân trọng nhất trong mối quan hệ với bạn bè và gia đình?
CherishTrân trọngShare an experience where the influence of a mentor played a crucial role in your personal or professional development.Hãy chia sẻ một trải nghiệm nơi sự ảnh hưởng của một người hướng dẫn đóng một vai trò quyết định trong sự phát triển cá nhân hoặc chuyên nghiệp của bạn.
100-tu-vung-tieng-anh-hay-su-dung-2
Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN