150 câu điều kiện trong tiếng Anh và bài tập

150 câu điều kiện trong tiếng Anh và bài tập

Câu điều kiện trong tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn đạt một điều kiện hoặc một tình huống giả định và kết quả tương ứng.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

150-cau-dieu-kien-trong-tieng-anh-va-bai-tap

Câu điều kiện trong tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn đạt một điều kiện hoặc một tình huống giả định và kết quả tương ứng. Câu điều kiện thường bao gồm hai phần: mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả.

 1. Mệnh đề điều kiện (If Clause):
  • Sử dụng từ “if” để mô tả điều kiện. Có thể thay thế “if” bằng các từ khác như “unless,” “provided that,” “in case,”…Ví dụ:
   • If it rains, we will stay at home. (Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở nhà.)
   • Unless you hurry, you will miss the bus. (Trừ khi bạn vội vàng, bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt.)
 2. Mệnh đề kết quả (Main Clause):
  • Mô tả hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra nếu điều kiện được đưa ra trong mệnh đề điều kiện là đúng.Ví dụ:
   • If it rains, we will stay at home. (Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở nhà.)
   • Unless you hurry, you will miss the bus. (Trừ khi bạn vội vàng, bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt.)

Có ba loại câu điều kiện chính trong tiếng Anh:

 1. Câu điều kiện loại 1 (First Conditional):
  • Diễn đạt về một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai và hậu quả dự kiến.Ví dụ: If it rains tomorrow, I will stay at home. (Nếu mai mưa, tôi sẽ ở nhà.)
 2. Câu điều kiện loại 2 (Second Conditional):
  • Diễn đạt về một điều kiện không có thực trong hiện tại và hậu quả không thật.Ví dụ: If I were rich, I would travel the world. (Nếu tôi giàu, tôi sẽ đi du lịch thế giới.)
 3. Câu điều kiện loại 3 (Third Conditional):
  • Diễn đạt về một điều kiện không có thực trong quá khứ và hậu quả không thật.Ví dụ: If he had studied harder, he would have passed the exam. (Nếu anh ấy học chăm chỉ hơn, anh ấy đã đỗ kỳ thi.)

Đọc thêm: 150 câu so sánh tiếng Anh cơ bản.

50 câu điều kiện loại 1

If it rains tomorrow, we will stay indoors.Nếu mai trời mưa, chúng ta sẽ ở trong nhà.
I will be disappointed if you don’t come to my party.Tôi sẽ thất vọng nếu bạn không đến tiệc của tôi.
If she studies hard, she will pass the exam.Nếu cô ấy học chăm chỉ, cô ấy sẽ đỗ kỳ thi.
We will miss the train if we don’t leave soon.Chúng ta sẽ bị lỡ chuyến tàu nếu chúng ta không rời đi sớm.
If you eat too much, you will feel sick.Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn.
I’ll call you if I need help.Tôi sẽ gọi bạn nếu tôi cần sự giúp đỡ.
If he works late tonight, he will be tired tomorrow.Nếu anh ta làm việc muộn tối nay, anh ta sẽ mệt vào ngày mai.
We won’t be able to go swimming if the pool is closed.Chúng ta sẽ không thể đi bơi nếu hồ bơi đóng cửa.
If they arrive early, we can start the meeting on time.Nếu họ đến sớm, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp đúng giờ.
She will be upset if you forget her birthday.Cô ấy sẽ buồn chán nếu bạn quên sinh nhật cô ấy.
If you don’t water the plants, they will die.Nếu bạn không tưới cây, chúng sẽ chết.
I’ll lend you my umbrella if it rains.Tôi sẽ cho bạn mượn ô dù nếu trời mưa.
If you don’t hurry, you will miss the bus.Nếu bạn không nhanh chóng, bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt.
If you save money, you can buy a new car.Nếu bạn tiết kiệm tiền, bạn có thể mua một chiếc xe mới.
We will have a picnic if the weather is nice.Chúng ta sẽ có một buổi picnic nếu thời tiết đẹp.
If he doesn’t finish his homework, he won’t go out.Nếu anh ta không hoàn thành bài làm về nhà, anh ta sẽ không được ra ngoài.
She will buy a new dress if she finds one she likes.Cô ấy sẽ mua chiếc váy mới nếu cô ấy tìm thấy một chiếc cô ấy thích.
If I see him, I will tell him you called.Nếu tôi gặp anh ta, tôi sẽ nói với anh ta rằng bạn đã gọi.
We will watch a movie if there’s nothing else to do.Chúng ta sẽ xem phim nếu không có việc gì khác để làm.
If the bakery is open, we can buy fresh bread.Nếu tiệm bánh mở cửa, chúng ta có thể mua bánh tươi.
If you exercise regularly, you will stay healthy.Nếu bạn tập thể dục đều đặn, bạn sẽ duy trì sức khỏe.
If the restaurant is crowded, we may have to wait for a table.Nếu nhà hàng đông khách, chúng ta có thể phải đợi bàn.
We’ll be late if you don’t hurry up.Chúng ta sẽ muộn nếu bạn không nhanh lên.
If you don’t wear a coat, you will be cold.Nếu bạn không mặc áo choàng, bạn sẽ lạnh.
If the concert is sold out, we can’t get tickets.Nếu buổi hòa nhạc bán hết vé, chúng ta không thể mua vé.
I’ll be surprised if she doesn’t come to the party.Tôi sẽ ngạc nhiên nếu cô ấy không đến dự tiệc.
If you eat before swimming, you might get cramps.Nếu bạn ăn trước khi bơi, bạn có thể bị chuột rút.
If you don’t study, you won’t pass the test.Nếu bạn không học, bạn sẽ không đỗ kỳ thi.
We will visit the museum if it’s open on Sundays.Chúng ta sẽ thăm bảo tàng nếu nó mở cửa vào Chủ nhật.
If you mix red and blue, you get purple.Nếu bạn pha trộn màu đỏ và màu xanh, bạn sẽ có màu tím.
I will be happy if you can join us for dinner.Tôi sẽ hạnh phúc nếu bạn có thể tham gia ăn tối cùng chúng tôi.
If you don’t set an alarm, you might oversleep.Nếu bạn không đặt báo thức, bạn có thể ngủ quên.
If he asks, tell him I’ll be there at 2 pm.Nếu anh ta hỏi, hãy nói với anh ta rằng tôi sẽ có mặt lúc 2 giờ chiều.
If the baby is sleepy, he will cry.Nếu em bé buồn ngủ, nó sẽ khóc.
We won’t have a picnic if it’s raining.Chúng ta sẽ không có buổi picnic nếu trời đang mưa.
If you drop the glass, it will break.Nếu bạn làm rơi cốc, nó sẽ vỡ.
If you don’t buy a ticket, you can’t enter the concert.Nếu bạn không mua vé, bạn không thể vào buổi hòa nhạc.
If you finish your chores, you can go out with your friends.Nếu bạn hoàn thành công việc nhà, bạn có thể đi chơi với bạn bè.
We’ll have a barbecue if the weather is good.Chúng ta sẽ có một buổi nướng nếu thời tiết tốt.
If you don’t practice, you won’t improve.Nếu bạn không luyện tập, bạn sẽ không tiến triển.
If the store is closed, we’ll have to come back tomorrow.Nếu cửa hàng đóng cửa, chúng ta sẽ phải quay lại vào ngày mai.
I’ll be disappointed if you don’t keep your promise.Tôi sẽ thất vọng nếu bạn không giữ lời hứa của mình.
If the computer crashes, we may lose our work.Nếu máy tính bị treo, chúng ta có thể mất công việc của chúng ta.
If she invites us, we will attend the party.Nếu cô ấy mời chúng ta, chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc.
If the traffic is heavy, we might be late.Nếu giao thông nặng, chúng ta có thể muộn.
We’ll go to the beach if the sun is shining.Chúng ta sẽ đi đến bãi biển nếu mặt trời tỏa sáng.
If you forget your password, you can reset it.Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại nó.
If you touch the hot stove, you will get burned.Nếu bạn chạm vào bếp nóng, bạn sẽ bị cháy.
If you water the plants regularly, they will thrive.Nếu bạn tưới cây đều đặn, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ.
We’ll have a barbecue if we can find a good spot in the park.Chúng ta sẽ có một buổi nướng nếu chúng ta có thể tìm được một điểm tốt trong công viên.
150-cau-dieu-kien-trong-tieng-anh-va-bai-tap-1

50 câu điều kiện loại 2

If I had more time, I would visit you.Nếu tôi có thêm thời gian, tôi sẽ đến thăm bạn.
She would be happier if she lived closer to her family.Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy sống gần gia đình.
If it wasn’t raining, we could go for a walk.Nếu không có mưa, chúng ta có thể đi dạo.
He would buy a new car if he had enough money.Anh ấy sẽ mua một chiếc ô tô mới nếu có đủ tiền.
If they studied harder, they would pass the exam.Nếu họ học chăm chỉ hơn, họ sẽ qua kỳ thi.
She would feel better if she ate healthier food.Cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu ăn uống lành mạnh hơn.
If he spoke Spanish, he could communicate with the locals.Nếu anh ấy nói tiếng Tây Ban Nha, anh ấy có thể giao tiếp với người địa phương.
We would go to the beach if the weather were better.Chúng ta sẽ đi đến bãi biển nếu thời tiết tốt hơn.
If I were you, I would apologize to her.Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xin lỗi cô ấy.
They would join us if they were invited.Họ sẽ tham gia nếu họ được mời.
If it weren’t so hot, we could go hiking.Nếu không quá nóng, chúng ta có thể đi leo núi.
He would be more successful if he worked harder.Anh ấy sẽ thành công hơn nếu làm việc chăm chỉ hơn.
If she knew the answer, she would tell us.Nếu cô ấy biết câu trả lời, cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết.
We would visit the museum if it were open today.Chúng ta sẽ thăm bảo tàng nếu nó mở cửa hôm nay.
If they had a car, they could drive to the party.Nếu họ có một chiếc ô tô, họ có thể lái đến buổi tiệc.
She would understand if you explained it to her.Cô ấy sẽ hiểu nếu bạn giải thích cho cô ấy.
If it weren’t a holiday, he would be at work.Nếu không phải là ngày lễ, anh ấy sẽ ở công ty.
We would have more fun if we went to the amusement park.Chúng ta sẽ vui hơn nếu chúng ta đi đến công viên giải trí.
If he were more patient, he wouldn’t get angry so easily.Nếu anh ấy kiên nhẫn hơn, anh ấy sẽ không tức giận dễ dàng như vậy.
She would travel more if she had the opportunity.Cô ấy sẽ đi du lịch nhiều hơn nếu có cơ hội.
If I had a car, I would drive to the mountains.Nếu tôi có một chiếc ô tô, tôi sẽ lái đến núi.
They would buy a house if they could afford it.Họ sẽ mua nhà nếu có đủ khả năng tài chính.
If it didn’t snow so much, we could go skiing.Nếu tuyết không rơi nhiều như vậy, chúng ta có thể đi trượt tuyết.
He would be healthier if he exercised regularly.Anh ấy sẽ khỏe mạnh hơn nếu tập thể dục đều đặn.
If she were taller, she could reach the top shelf.Nếu cô ấy cao hơn, cô ấy có thể đạt được kệ trên cùng.
We would enjoy the movie more if it weren’t so loud.Chúng ta sẽ thích bộ phim hơn nếu âm thanh không ồn ào như vậy.
If he had a job, he could support his family.Nếu anh ấy có công việc, anh ấy có thể nuôi gia đình.
She would be less stressed if she managed her time better.Cô ấy sẽ ít căng thẳng hơn nếu quản lý thời gian tốt hơn.
If it weren’t for the traffic, we could arrive on time.Nếu không có giao thông, chúng ta có thể đến đúng giờ.
They would come to the party if they were invited.Họ sẽ đến buổi tiệc nếu được mời.
If I had known, I would have brought an umbrella.Nếu tôi biết, tôi đã mang theo ô.
She would be more successful if she took more risks.Cô ấy sẽ thành công hơn nếu cô ấy mạo hiểm nhiều hơn.
If he weren’t allergic, he could have a pet.Nếu anh ấy không dị ứng, anh ấy có thể nuôi thú cưng.
We would have more options if we lived in a bigger city.Chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn nếu sống ở thành phố lớn hơn.
If she had the chance, she would travel the world.Nếu cô ấy có cơ hội, cô ấy sẽ du lịch khắp thế giới.
He would be more popular if he were friendlier.Anh ấy sẽ được nhiều người biết đến hơn nếu anh ấy thân thiện hơn.
If it weren’t so cold, we could go camping.Nếu không lạnh như vậy, chúng ta có thể đi cắm trại.
They would have passed the test if they had studied harder.Họ sẽ qua kỳ thi nếu họ học chăm chỉ hơn.
If I were you, I would save money for the future.Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tiết kiệm tiền cho tương lai.
She would be happier if she had a job she loved.Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu có một công việc mà cô ấy yêu thích.
If he were more organized, he wouldn’t forget things.Nếu anh ấy sắp xếp công việc mình tốt hơn, anh ấy sẽ không quên mọi thứ.
We would have more time if we didn’t watch so much TV.Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn nếu không xem TV nhiều như vậy.
If it weren’t for the noise, we could concentrate better.Nếu không có tiếng ồn, chúng ta có thể tập trung tốt hơn.
He would be less stressed if he took breaks during work.Anh ấy sẽ ít căng thẳng hơn nếu nghỉ ngơi trong giờ làm việc.
If she had a car, she could drive to school.Nếu cô ấy có một chiếc ô tô, cô ấy có thể lái đến trường.
They would be more successful if they attended more events.Họ sẽ thành công hơn nếu tham gia nhiều sự kiện hơn.
If I had a better camera, I would take better photos.Nếu tôi có một máy ảnh tốt hơn, tôi sẽ chụp ảnh tốt hơn.
She would understand the situation if you explained it to her.Cô ấy sẽ hiểu tình hình nếu bạn giải thích cho cô ấy.
If it weren’t for the distance, we could visit them more often.Nếu không phải vì khoảng cách, chúng ta có thể thăm họ thường xuyên hơn.
We would have a better view if we sat closer to the stage.Chúng ta sẽ có tầm nhìn tốt hơn nếu ngồi gần sân khấu.
150-cau-dieu-kien-trong-tieng-anh-va-bai-tap-2

50 câu điều kiện loại 3

If he had studied harder, he would have passed the exam.Nếu anh ấy học chăm chỉ hơn, anh ấy đã qua được kỳ thi.
She would have bought the car if she had had enough money.Cô ấy đã mua chiếc xe nếu cô ấy có đủ tiền.
If they had arrived earlier, we would have caught the train.Nếu họ đến sớm hơn, chúng ta đã kịp bắt tàu.
He would have missed the flight if the taxi hadn’t arrived on time.Anh ấy đã lỡ chuyến bay nếu taxi không đến đúng giờ.
If she had known about the event, she would have attended.Nếu cô ấy biết về sự kiện, cô ấy đã tham gia.
We would have seen the movie if we had gotten tickets in advance.Chúng ta đã xem bộ phim nếu có vé trước.
If it hadn’t rained, we would have gone for a picnic.Nếu không mưa, chúng ta đã đi dã ngoại.
He would have fixed the computer if he had the necessary tools.Anh ấy đã sửa máy tính nếu anh ấy có công cụ cần thiết.
If they had invited us, we would have joined the party.Nếu họ đã mời chúng ta, chúng ta đã tham gia buổi tiệc.
She would have finished the project if she had more time.Cô ấy đã hoàn thành dự án nếu có thêm thời gian.
If he had taken the job, he would have relocated to another city.Nếu anh ấy nhận công việc, anh ấy đã chuyển đến một thành phố khác.
We would have met them if they had stayed longer.Chúng ta đã gặp họ nếu họ ở lại lâu hơn.
If it hadn’t been so cold, we would have gone swimming.Nếu không quá lạnh, chúng ta đã đi bơi.
They would have won the game if they had played better.Họ đã thắng trận nếu chơi tốt hơn.
If I had known you were coming, I would have prepared dinner.Nếu tôi biết bạn đến, tôi đã chuẩn bị bữa tối.
She would have taken the bus if her car had broken down.Cô ấy đã đi xe buýt nếu xe của cô ấy hỏng.
If he had listened to advice, he wouldn’t be in this situation.Nếu anh ấy lắng nghe lời khuyên, anh ấy không ở trong tình huống này.
We would have reached the summit if the weather had been better.Chúng ta đã đạt đến đỉnh núi nếu thời tiết tốt hơn.
If they had taken the shortcut, they would have arrived earlier.Nếu họ đã đi đoạn đường tắt, họ đã đến sớm hơn.
She would have apologized if she had realized her mistake.Cô ấy đã xin lỗi nếu cô ấy nhận ra sai lầm của mình.
If he had left earlier, he would have avoided the traffic.Nếu anh ấy rời đi sớm hơn, anh ấy đã tránh được giao thông.
We would have enjoyed the concert if the sound system had been better.Chúng ta đã thưởng thức buổi hòa nhạc nếu hệ thống âm thanh tốt hơn.
If I had studied abroad, I would have learned another language.Nếu tôi học ở nước ngoài, tôi đã học được một ngôn ngữ khác.
She would have passed the interview if she had prepared more.Cô ấy đã qua phỏng vấn nếu cô ấy đã chuẩn bị nhiều hơn.
If they had known about the delay, they would have rescheduled the meeting.Nếu họ biết về sự trễ, họ đã sắp xếp lại cuộc họp.
He would have fixed the leak if he had noticed it earlier.Anh ấy đã sửa lỗ rò nếu anh ấy nhận ra nó sớm hơn.
If she had taken the job offer, she would be working in a different company.Nếu cô ấy nhận lời đề nghị việc làm, cô ấy sẽ làm việc ở một công ty khác.
We would have taken a different route if we had known about the road closure.Chúng ta đã chọn tuyến đường khác nếu biết về đoạn đường bị đóng cửa.
If it hadn’t been for the storm, we would have gone camping.Nếu không có cơn bão, chúng ta đã đi cắm trại.
She would have finished the book if she had started reading it earlier.Cô ấy đã đọc xong cuốn sách nếu cô ấy bắt đầu đọc sớm hơn.
If he had bought the tickets in advance, he wouldn’t have missed the show.Nếu anh ấy đã mua vé trước, anh ấy không bỏ lỡ buổi biểu diễn.
We would have explored more if we had had a detailed map.Chúng ta đã khám phá nhiều hơn nếu có bản đồ chi tiết.
If they had informed us, we would have attended the meeting.Nếu họ thông báo cho chúng ta, chúng ta đã tham gia cuộc họp.
She would have graduated if she had completed all the required courses.Cô ấy đã tốt nghiệp nếu cô ấy đã hoàn thành đủ số khóa học yêu cầu.
If he had taken the medicine, he would have felt better by now.Nếu anh ấy đã uống thuốc, anh ấy đã cảm thấy khỏe hơn bây giờ.
We would have taken more photos if we had brought a better camera.Chúng ta đã chụp nhiều hình hơn nếu mang theo một chiếc máy ảnh tốt hơn.
If it hadn’t been so crowded, we would have enjoyed the festival.Nếu không đông đúc, chúng ta đã thưởng thức lễ hội hơn.
She would have aced the exam if she had studied consistently.Cô ấy đã đỗ kỳ thi nếu học một cách đều đặn.
If they had known about the closure, they would have chosen a different route.Nếu họ biết về việc đóng cửa, họ đã chọn một tuyến đường khác.
He would have fixed the car if he had known about the mechanical issue.Anh ấy đã sửa xe nếu biết về vấn đề cơ khí trước.
If she had taken the job, she would have gained valuable experience.Nếu cô ấy nhận lời làm việc, cô ấy đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu.
We would have joined the competition if we had known about it earlier.Chúng ta đã tham gia cuộc thi nếu biết về nó trước đó.
If it hadn’t rained, we would have had a barbecue in the backyard.Nếu không có mưa, chúng ta đã tổ chức barbecue trong sân sau.
She would have attended the conference if she had received an invitation.Cô ấy đã tham gia hội nghị nếu cô ấy nhận được một lời mời.
If he had taken the advice seriously, he would be in a better position now.Nếu anh ấy đã nghiêm túc nghe lời khuyên, anh ấy sẽ ở trong tình huống tốt hơn bây giờ.
We would have explored more museums if we had had more time.Chúng ta đã khám phá nhiều bảo tàng hơn nếu có thêm thời gian.
If they had booked the tickets earlier, they would have gotten a discount.Nếu họ đã đặt vé trước, họ đã được giảm giá.
She would have fixed the leak if she had known about it sooner.Cô ấy đã sửa lỗ rò nếu biết về nó sớm hơn.
If he had attended the training, he would have improved his skills.Nếu anh ấy đã tham gia buổi đào tạo, anh ấy đã nâng cao kỹ năng của mình.
We would have celebrated more if we had won the championship.Chúng ta đã ăn mừng nhiều hơn nếu thắng giải đấu.
150-cau-dieu-kien-trong-tieng-anh-va-bai-tap-3

Đọc thêm: 100 câu bị động tiếng dạng bài Passive Voice.

Bài tập câu điều kiện

Update

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN