Writing skill part 12: Enhancing Emotional Intelligence for Personal Growth

writing-skill-part-12-emotional-intelligence

Bài Writing luyện tập lần này sẽ có chủ đề về việc nâng cao trí tuệ cảm xúc cá nhân. Đây là một chủ đề mang tính cá nhân nên sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng triển khai của mỗi học viên khi gặp phải đề thi Writing như thế này.

Reading Skill Part 13: Sustainable Agriculture Practices

reading-skill-part-13-sustainable-agriculture

Reading chủ đề nông nghiệp bền vững đã từng được đề cập đến trong một số đề thi IELTS nhưng ở kỹ năng khác nếu các bạn đã từng theo dõi series này của The Real IELTS. Sau đây là phần Reading.

Speaking Part 12: Describe a challenging experience you’ve had

The Real IELTS speaking part 12 experience youve had 1 1

Speaking về trải nghiệm khó khăn mà bạn đã từng trải qua là một bài Speaking khó đòi hỏi biết nhiều từ vựng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên phần này chỉ là lấy ví dụ nên sẽ chỉ liệt kê một số từ vựng như sau:

100 câu luyện tập Phrasal verbs drills

100-cau-luyen-tap-phrasal-verbs-drills

Phrasal verbs là một phần quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là lý thuyết chi tiết về phrasal verbs cùng với một số bài tập thực hành (drills).

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN