5 bước chuẩn bị Writing IELTS Task 2 hiệu quả nên luyện tập

5 bước chuẩn bị Writing IELTS Task 2 hiệu quả nên luyện tập

Phần thi Writing IELTS trong kỳ thi IELTS là một trong bốn kỹ năng chính được đánh giá, cùng với Listening, Reading và Speaking.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

5-buoc-de-chuan-cho-phan-thi-writing-ielts-2

Phần thi Writing IELTS trong kỳ thi IELTS là một trong bốn kỹ năng chính được đánh giá, cùng với Listening, Reading và Speaking. Phần này đánh giá khả năng viết tiếng Anh của thí sinh trong môi trường học thuật hoặc cơ sở làm việc.

Phần thi Writing IELTS chia thành hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên, Task 1, yêu cầu thí sinh viết một bài báo cáo (Report) dựa trên thông tin từ biểu đồ, biểu đồ cột, biểu đồ đường, hoặc bản đồ. Nhiệm vụ thứ hai, Task 2, đòi hỏi thí sinh viết một bài luận (Essay) về một chủ đề cụ thể, trình bày quan điểm cá nhân và phân tích các yếu tố liên quan.

Thời gian cho phần thi Writing IELTS là 60 phút, và thí sinh cần chú trọng vào việc quản lý thời gian để hoàn thành cả hai nhiệm vụ. Task 1 yêu cầu viết ít nhất 150 từ, trong khi Task 2 cần viết ít nhất 250 từ.

Điểm số cho phần thi Writing IELTS được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cấu trúc và cách tổ chức bài viết, sự sáng tạo trong sử dụng từ vựng và ngữ pháp, khả năng trình bày ý và lập luận, cũng như sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhiệm vụ.

Xem thêm các chuyên mục về Writing.

Từ việc hiểu rõ yêu cầu của phần thi đến việc thực hành và luyện tập viết, việc chuẩn bị cho phần thi Writing IELTS đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực. Kỹ năng viết tiếng Anh tốt sẽ mang lại cơ hội học tập và làm việc trong nhiều môi trường quốc tế.

Bước 1: Hiểu rõ yêu cầu của Writing IELTS Task 2

Trước khi bắt đầu chuẩn bị cho phần thi Writing IELTS Task 2, việc hiểu rõ yêu cầu của nhiệm vụ này là một bước quan trọng không thể thiếu. Writing IELTS Task 2 là một phần quan trọng trong bài thi IELTS, đánh giá khả năng viết học thuật của thí sinh. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về những điều cần biết để thành công trong Writing IELTS Task 2.

5-buoc-de-chuan-cho-phan-thi-writing-ielts-3

1. Bản chất của Writing IELTS Task 2: Writing IELTS Task 2 yêu cầu bạn viết một bài luận trình bày quan điểm cá nhân về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ phải xem xét, phân tích và trả lời một câu hỏi hoặc thảo luận về một vấn đề. Điều quan trọng là bạn phải thể hiện rõ quan điểm của mình và lý do vì sao bạn có quan điểm đó.

2. Số từ yêu cầu: Bài viết của bạn cần phải có ít nhất 250 từ. Điều này có nghĩa bạn cần viết đủ để phản ánh quan điểm của bạn một cách cụ thể và thuyết phục. Việc viết ít hơn 250 từ sẽ dẫn đến mất điểm.

3. Ba phần chính: Bài viết của bạn cần phải bao gồm ba phần chính:

 • Giới thiệu (Introduction): Phần này giới thiệu chủ đề và câu hỏi hoặc vấn đề mà bạn sẽ thảo luận. Bạn cần đặt ra quan điểm của mình ở đây.
 • Phần chính (Main Body): Chia thành ít nhất hai đoạn với mỗi đoạn tập trung vào một ý chính hoặc một lý do. Ở đây, bạn cần trình bày lập luận và cung cấp ví dụ hoặc bằng chứng để minh họa quan điểm của bạn.
 • Kết luận (Conclusion): Phần này tóm tắt lại quan điểm của bạn và lý do. Bạn không nên đưa ra thông tin mới ở phần này.

4. Phong cách và ngôn ngữ: Sử dụng ngôn ngữ học thuật Writing IELTS chính xác. Tránh sử dụng ngôn ngữ lóng, ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày hoặc từ vựng quá đơn giản. Đảm bảo rằng cấu trúc câu của bạn rõ ràng và logic.

5. Ôn tập và luyện tập: Cuối cùng, hãy dành thời gian để ôn tập và luyện tập viết thường xuyên. Xin ý kiến từ giáo viên hoặc bạn bè để cải thiện kỹ năng Writing IELTS của bạn.

Nhớ rằng, việc chuẩn bị cẩn thận và luyện tập đều đặn là chìa khóa để thành công trong phần thi Writing IELTS Task 2. Bạn có thể đạt được điểm cao nếu tuân theo cấu trúc và tuân thủ các yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ này.

Bước 2: Lựa chọn chủ đề và lập kế hoạch

Lựa chọn chủ đề là một phần quan trọng và khả năng quyết định của bất kỳ bài viết nào, đặc biệt là trong phần thi Writing IELTS Task 2. Chọn một chủ đề thích hợp và phù hợp với kiến thức và ý kiến riêng của bạn có thể là một yếu tố quyết định đối với sự thành công của bài viết của bạn. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao việc lựa chọn chủ đề quan trọng và cách lập kế hoạch cho bài viết.

1. Lựa chọn chủ đề dựa trên kiến thức và quan điểm cá nhân:

Chọn một chủ đề mà bạn hiểu rõ và có kiến thức về nó là cách tốt nhất để đảm bảo bạn có đủ thông tin và ý tưởng để viết một bài luận thuyết phục. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi biết rằng bạn đã thấu hiểu chủ đề và có thể đặt ra những lý do cụ thể để ủng hộ quan điểm của mình.

2. Lập kế hoạch cho bài viết:

Sau khi bạn đã chọn chủ đề, quá trình tiếp theo là lập kế hoạch cho bài viết của bạn. Điều này bao gồm xác định ý chính và các điểm phụ mà bạn muốn đề cập trong mỗi phần của bài viết. Hãy chia cấu trúc của bài viết thành giới thiệu, phần chính và kết luận, sau đó xác định rõ từng phần sẽ trình bày điểm gì.

Lựa chọn chủ đề và lập kế hoạch cho bài viết là bước quan trọng để đảm bảo bạn viết một bài luận IELTS Writing IELTS Task 2 hấp dẫn, thuyết phục và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhiệm vụ. Điều này sẽ giúp bạn tự tin và hiệu quả khi tham gia vào phần thi viết của kỳ thi IELTS.

Bước 3: Viết bài theo cấu trúc đúng

Phần thi Writing IELTS Task 2 trong kỳ thi IELTS yêu cầu thí sinh viết một bài luận theo một cấu trúc cơ bản gồm giới thiệu, phần chính và kết luận. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cấu trúc này:

5-buoc-de-chuan-cho-phan-thi-writing-ielts

Giới thiệu Writing IELTS (Introduction): Trong phần giới thiệu, bạn cần xác định chủ đề của bài viết và trình bày quan điểm của bạn. Điều này có thể được thực hiện qua việc đặt câu hỏi, trích dẫn, hoặc mô tả ngắn gọn về vấn đề. Điều quan trọng là bạn cần làm cho phần này hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của người đọc. Ví dụ:

“In today’s digital age, the role of information technology and the internet is becoming increasingly crucial. The issue surrounding the use of computers and the internet in education has garnered significant attention. This article will explore the benefits and limitations of integrating technology into teaching.”

Phần chính Writing IELTS (Main Body): Phần chính của bài viết nên được chia thành ít nhất hai đoạn, mỗi đoạn tập trung vào một ý chính hoặc lý do. Ở đây, bạn cần trình bày quan điểm của bạn một cách rõ ràng và cung cấp lý do hoặc bằng chứng để hỗ trợ quan điểm đó. Sử dụng ví dụ cụ thể để minh họa ý của bạn và giúp người đọc hiểu rõ hơn. Ví dụ:

“In the field of education, the use of computers and the internet has brought about numerous evident benefits. A significant advantage is the ability to access information quickly and easily, aiding students in enhancing their knowledge and exploring various topics naturally. For instance, a student can delve into the culture of a country through the internet, making the learning process more engaging and expansive.”

Kết luận Writing IELTS (Conclusion): Trong phần kết luận, bạn cần tóm tắt lại ý chính của bạn và tái khẳng định quan điểm cá nhân. Điều quan trọng là tránh viết thêm thông tin mới trong phần này, chỉ tập trung vào việc làm cho quan điểm của bạn trở nên rõ ràng hơn sau khi người đọc đã đọc qua phần chính. Ví dụ:

“In conclusion, integrating technology into education has numerous benefits, but it also comes with challenges. However, the use of computers and the internet has the potential to transform how we learn and convey knowledge. Most importantly, careful consideration and maximizing the opportunities that technology offers are crucial to creating an effective and engaging learning environment.”

Như vậy cấu trúc: giới thiệu, phần chính và kết luận là một cấu trúc hữu ích để tổ chức bài viết Writing IELTS Task 2 trong kỳ thi IELTS, giúp bạn trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả.

Bước 4: Sử dụng từ vựng và ngữ pháp phong phú

Để đạt điểm cao trong Writing IELTS Task 2, việc sử dụng từ vựng và ngữ pháp một cách phong phú và linh hoạt là một yếu tố quan trọng. Dưới đây là một số chiến lược và lời khuyên để cải thiện khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp trong bài viết của bạn:

1. Từ vựng Writing IELTS đa dạng:

 • Thesaurus (Từ điển từ đồng nghĩa): Sử dụng các công cụ như từ điển từ đồng nghĩa để tìm các từ thay thế cho các từ quen thuộc. Điều này giúp tránh sự lặp lại từ vựng.
 • Học từ vựng mới: Dành thời gian hàng ngày để học và ghi nhớ từ vựng mới. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh.
 • Từ vựng chuyên ngành: Nếu bạn viết về một chủ đề cụ thể, hãy học các từ vựng chuyên ngành liên quan để làm cho bài viết của bạn trở nên chuyên sâu và thuyết phục hơn.

2. Ngữ pháp Writing IELTS phong phú:

 • Câu phức: Học cách sử dụng câu phức để mô tả một ý phức tạp một cách chi tiết. Điều này giúp nâng cao khả năng trình bày lập luận của bạn.
 • Cấu trúc câu đa dạng: Đừng sử dụng cấu trúc câu giống nhau liên tục. Thay vào đó, thử nghiên cứu và sử dụng cấu trúc câu đa dạng như câu điều kiện, câu phụ, và câu bị động để làm cho bài viết của bạn trở nên thú vị hơn.

3. Liên từ Writing IELTS (Conjunctions):

 • Liên kết ý: Sử dụng liên từ như “furthermore,” “moreover,” “in addition,” để kết nối ý và câu trong bài viết. Điều này giúp bạn trình bày lập luận một cách logic và liên quan.
 • Liên kết đoạn: Để tạo sự mạch lạc và liên tục giữa các đoạn văn, sử dụng các liên từ như “however,” “on the other hand,” “therefore,” để nối các ý và chuyển tiếp từ một ý sang ý khác.
 • Liên kết biểu đồ và biểu đồ cột: Trong Task 1 của phần thi Writing, sử dụng liên từ và cụm từ thích hợp để mô tả sự biến đổi và tương quan trong biểu đồ hoặc biểu đồ cột.

Luyện tập thường xuyên và viết nhiều bài tập khác nhau để cải thiện sự linh hoạt trong sử dụng từ vựng và ngữ pháp. Xin ý kiến từ người hướng dẫn hoặc bạn bè để nhận được phản hồi và cải thiện từng khía cạnh của kỹ năng viết của bạn. Thành thạo từ vựng và ngữ pháp sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong Writing IELTS Task 2 và nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh nói chung.

Bước 5: Ôn tập và sửa lỗi

Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết sau khi hoàn thành là một bước quan trọng để đảm bảo rằng bạn đã đạt được chất lượng tốt nhất cho bài thi Writing IELTS Task 2. Dưới đây là một số lời khuyên về cách thực hiện bước này một cách hiệu quả:

5-buoc-de-chuan-cho-phan-thi-writing-ielts-4

1. Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp:

 • Sử dụng công cụ kiểm tra chính tả: Sử dụng công cụ kiểm tra chính tả của máy tính để phát hiện và sửa các lỗi chính tả cơ bản. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các từ có chưa đúng chính tả nhưng vẫn được coi là đúng, ví dụ: “their” và “there.”
 • Kiểm tra ngữ pháp: Đọc lại bài viết để xác định lỗi ngữ pháp. Điều này bao gồm việc kiểm tra cấu trúc câu, thì và dấu câu. Chú ý đặc biệt đến những lỗi phổ biến như sự không thống nhất trong thì, chuyển đổi giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, và việc sử dụng dấu câu một cách chính xác.

2. Đảm bảo cấu trúc và logic:

 • Kiểm tra cấu trúc bài viết: Xác định xem bài viết của bạn có tuân theo cấu trúc cơ bản gồm giới thiệu, phần chính và kết luận. Đảm bảo mỗi phần được phân bổ thời gian và từ vựng một cách hợp lý.
 • Kiểm tra logic và liên kết: Xem xét lưu ý rằng bài viết của bạn có logic và liên kết mạch lạc không. Điều này đảm bảo rằng ý của bạn được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

3. Kiểm tra lại từ vựng và ngữ pháp đặc biệt:

 • Kiểm tra từ vựng đặc biệt: Nếu bạn sử dụng từ vựng đặc biệt liên quan đến chủ đề của bạn, đảm bảo rằng bạn đã sử dụng chúng đúng cách và không bị viết sai hoặc dùng lặp lại.
 • Kiểm tra các cụm từ và idioms: Nếu bạn sử dụng cụm từ hay idioms, đảm bảo rằng bạn đã sử dụng chúng đúng cách trong ngữ cảnh và không gây hiểu nhầm.

4. Đảm bảo đủ từ và thời gian:

 • Sử dụng đủ từ: Kiểm tra số từ trong bài viết của bạn để đảm bảo bạn đã đạt ít nhất 250 từ, mức tối thiểu được yêu cầu trong Writing IELTS Task 2. Nếu bạn viết quá ngắn, hãy bổ sung thêm thông tin và lý lẽ.
 • Sử dụng thời gian hiệu quả: Đảm bảo bạn đã sử dụng thời gian hiệu quả trong việc kiểm tra và chỉnh sửa bài viết. Hãy để thời gian đủ để làm cho bài viết của bạn trở nên hoàn hảo, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian để điều chỉnh một chi tiết nhỏ.

Vậy là chúng ta thấy: việc kiểm tra và chỉnh sửa bài viết là một bước quan trọng để đảm bảo rằng bạn đã trình bày ý một cách rõ ràng, chính xác và thuyết phục. Nếu có thể, bạn nên xin ý kiến từ người khác để nhận được góp ý bên ngoài và cải thiện bài viết của mình.

Lời cuối: hãy luyện tập viết thường xuyên và xin ý kiến từ giáo viên hoặc bạn bè để cải thiện kỹ năng viết của bạn. Hiểu rõ yêu cầu, lựa chọn chủ đề phù hợp, tuân theo cấu trúc, sử dụng từ vựng và ngữ pháp đa dạng, và kiểm tra lỗi sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi Writing IELTS Task 2.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN