Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) thường được sử dụng để chỉ sự hoạt động đang tiếp diễn trong quá khứ trước một thời điểm cụ thể đã xác định, hoặc để diễn đạt sự đều đặn của một hành động trong quá khứ cho đến một thời điểm nhất định.

Để diễn đạt hành động đã bắt đầu trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ và tiếp tục cho đến thời điểm đó:

Để diễn đạt một hành động không ngừng xảy ra trong quá khứ cho đến một điểm cụ thể trong quá khứ:

Để thể hiện một hành động đã xảy ra liên tục trong quá khứ cho đến một thời điểm cụ thể ở quá khứ:

Để diễn đạt một sự thay đổi dần dần trước một sự kiện hoặc thời điểm nhất định trong quá khứ:

Để diễn đạt một ý nghĩa của sự chờ đợi, sự hy vọng hoặc sự hoàn thành của một hành động trong quá khứ:

Các bạn có thể đọc thêm các thì khác tại bài viết: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN