Quá khứ hoàn thành là thì trong tiếng Việt thường được sử dụng để diễn đạt một hành động đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

Hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ:

Sự việc xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ:

Diễn tả một kết quả có liên quan đến một thời điểm cụ thể trong quá khứ:

Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước một thời điểm đã nói trong quá khứ:

Sử dụng trong câu điều kiện loại 3:

Đọc thêm: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN