Tương lai hoàn thành tiếp diễn là một thì trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian nào đó ở tương lai và sẽ hoàn thành trước một điểm thời gian hoặc một sự kiện cụ thể. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của thì này:

Diễn tả hành động sẽ vẫn đang diễn ra tại một thời điểm nhất định trong tương lai:

Diễn tả hành động sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian nào đó vào tương lai, thường đi kèm với một điểm dừng nhất định:

Diễn đạt sự giả định về một tình huống trong tương lai:

Diễn tả một dự đoán trong tương lai dựa trên các dữ kiện hiện tại:

Thường được sử dụng trong văn viết, văn nói trang trọng, hoặc khi muốn truyền đạt sự chắc chắn và chi tiết về tương lai.

 1. By the time the project is completed, our team will have been working tirelessly for months.
 2. By next year, I will have been living in this city for a decade.
 3. By the end of the semester, the students will have been studying Shakespeare for several weeks.
 4. By the time she graduates, she will have been attending university for four years.
 5. By the time the conference starts, the organizers will have been planning it for over a year.
 6. By the end of the month, he will have been traveling around Europe for three weeks.
 7. By the time the guests arrive, the chef will have been cooking all day.
 8. By the time you reach retirement age, you will have been saving diligently for decades.
 9. By next summer, they will have been living in their new house for a year.
 10. By the end of the century, humanity will have been exploring space for centuries.

  Nhớ rằng, thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn thường không được sử dụng rộng rãi như các thì khác, nhưng nó cung cấp một cách diễn đạt chính xác và cụ thể trong những trường hợp cần thiết.

  Đọc thêm các thì khác tại: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN