5 cách sử dụng thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Tương lai hoàn thành tiếp diễn là một thì trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian nào đó ở tương lai và sẽ hoàn thành trước một điểm thời gian hoặc một sự kiện cụ thể. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của thì này:

5 cách sử dụng thì Tương Lai Hoàn Thành (Future Perfect)

Tương lai hoàn thành (Future Perfect) được sử dụng để diễn đạt hành động sẽ hoàn thành trước một điểm thời gian xác định trong tương lai. Dưới đây là một số cách thường thấy sử dụng Tương lai hoàn thành: Diễn đạt hành động sẽ kết thúc trước một thời điểm cụ thể trong […]

7 cách sử dụng Tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Tương lai tiếp diễn (Future Continuous) thường được sử dụng để diễn đạt một hành động hoặc sự kiện sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai. Hành động dự định trong tương lai: Dự đoán về một hành động cụ thể trong tương lai: Hành động dự định sẽ tiếp tục […]

8 cách sử dụng thì Tương lai đơn (Future Simple)

Tương lai đơn (Future Simple) là một thì trong tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai mà không cần phải thêm vào bất kỳ chi tiết nào về thời gian, ngữ cảnh hoặc nguyên nhân. Diễn đạt dự đoán: Khi bạn tin […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN