Tương lai hoàn thành (Future Perfect) được sử dụng để diễn đạt hành động sẽ hoàn thành trước một điểm thời gian xác định trong tương lai. Dưới đây là một số cách thường thấy sử dụng Tương lai hoàn thành:

Diễn đạt hành động sẽ kết thúc trước một thời điểm cụ thể trong tương lai:

Dùng trong câu điều kiện của tương lai:

Diễn đạt hành động dự định đã hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai:

So sánh hành động hoàn thành trước một điểm trong tương lai với hành động khác:

Diễn đạt hiện tại hoàn thành của một hành động trong quá khứ đến một thời điểm trong tương lai:

    Nhớ rằng Tương lai hoàn thành thường được sử dụng cùng với các từ hoặc cụm từ như “by the time”, “before”, “when”, “until”, để chỉ ra thời điểm mà hành động sẽ kết thúc hoặc đã kết thúc trước một điểm thời gian nhất định trong tương lai.

    Đọc thêm các thì khác tại: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN