Tương lai đơn (Future Simple) là một thì trong tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai mà không cần phải thêm vào bất kỳ chi tiết nào về thời gian, ngữ cảnh hoặc nguyên nhân.

Diễn đạt dự đoán: Khi bạn tin rằng một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Quyết định tại chỗ: Khi bạn đưa ra một quyết định tại thời điểm nói chuyện.

Cam kết: Khi bạn cam kết làm một điều gì đó trong tương lai.

Dự định và kế hoạch: Khi bạn nói về một dự định hoặc kế hoạch trong tương lai.

Dự đoán dựa trên thông tin hiện có: Khi bạn dự đoán điều gì đó trong tương lai dựa trên thông tin bạn có.

Lời hứa: Khi bạn hứa làm điều gì đó trong tương lai.

Đề nghị tự nguyện: Khi bạn đề xuất một hành động mà không cần phải theo yêu cầu cụ thể nào.

Thách thức: Khi bạn đưa ra một thách thức hoặc một lời mời.

Đọc thêm các thì khác tại đây: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN