Thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) thường được sử dụng để chỉ hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và vẫn còn ảnh hưởng hoặc quan trọng đến hiện tại. Dưới đây là một số cách thường thấy để sử dụng thì này

Diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ mà không nêu rõ thời điểm cụ thể:

Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại:

 1. She has lived in London for five years.
  • Cô ấy đã sống ở London trong năm năm qua và vẫn đang ở đó.
 2. They have worked at the same company since graduation.
  • Họ đã làm việc tại cùng một công ty từ khi tốt nghiệp và vẫn đang làm việc ở đó.
 3. He has studied French since he was a child.
  • Anh ấy đã học tiếng Pháp từ khi còn nhỏ và vẫn đang học.
 4. We have been friends since kindergarten.
  • Chúng tôi đã là bạn từ mẫu giáo và vẫn đang là bạn.
 5. She has been living in her apartment for ten years.
  • Cô ấy đã sống trong căn hộ của mình từ mười năm trước và vẫn đang ở đó.
 6. He has been working on this project since last month.
  • Anh ấy đã làm việc trên dự án này từ tháng trước và vẫn đang tiếp tục.
 7. They have been dating for three years.
  • Họ đã hẹn hò từ ba năm trước và vẫn đang hẹn hò.
 8. I have been learning to play the guitar for six months.
  • Tôi đã đang học chơi đàn guitar trong sáu tháng qua và vẫn đang tiếp tục.
 9. She has been teaching English at the university since she graduated.
  • Cô ấy đã giảng dạy tiếng Anh tại trường đại học từ khi cô ấy tốt nghiệp và vẫn đang giảng dạy.
 10. He has been volunteering at the shelter every weekend for two years.

Diễn tả hành động mới chỉ hoàn thành, kết quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại:

Diễn đạt một trải nghiệm có thật trong quá khứ:

Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một sự kiện khác trong quá khứ:

Diễn tả kinh nghiệm sống hoặc sự thay đổi từ quá khứ đến hiện tại:

Diễn đạt một hành động được lặp lại trong quá khứ với từ khóa như “ever”, “never”, “once”, “twice”:

Như vậy bạn chỉ cần đọc đi đọc lại và luyện tập là sẽ thành thạo thì hiện tại hoàn thành.

Đọc lại bài thống kê các thì: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN