Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) thường được sử dụng để diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn tiếp tục cho đến hiện tại hoặc để nhấn mạnh vào thời gian và sự liên tục của hành động. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của thì này:

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn tiếp tục cho đến hiện tại:

Diễn tả hành động vừa kết thúc hoặc gần đây:

Diễn tả hành động có thời gian xác định:

Diễn tả sự thay đổi qua thời gian:

Diễn tả sự nhấn mạnh vào sự liên tục của hành động:

Diễn tả tình trạng không chắc chắn hoặc phức tạp:

Diễn tả sự phê phán (thường với từ “always”):

Diễn tả hành động lặp đi lặp lại (thường với từ “constantly”):

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn không hề đơn giản. Nó rất hay nhầm với thì hiện tại khác. Các bạn hãy cẩn thận đọc kỹ lại các thì khác tại đây: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN