Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) được sử dụng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể hoặc để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ khi một hành động khác xen vào.

Diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể:

Diễn tả hai hành động đang xảy ra đồng thời trong quá khứ:

Diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ, nhưng bị gián đoạn bởi một hành động khác:

Sử dụng trong câu hỏi lịch sự hoặc lịch sự hơn:

Biểu thị sự ngạc nhiên hoặc không tin vào điều gì đó:

Biểu thị một thói quen trong quá khứ:

Biểu thị một ý định đã được định sẵn trong quá khứ:

Biểu thị sự lo lắng, không chắc chắn về tương lai trong quá khứ:

Còn nhiều thì ngữ pháp nữa tại bài viết: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN