Bài tập Listening cơ bản 1

bai-tap-listening-co-ban-1

Bài tập Listening cơ bản 1

Đây là bài 1 trong chuỗi Listening cơ bản do The Real IELTS biên soạn.

Phần 1: Nghe thật kỹ

Phần 2: Trả lời câu hỏi:

What is the topic of this interview?

Where did Sarah travel to?

What does Sarah emphasize as one of her most memorable experiences?

How did Sarah feel when watching the sunrise at Angkor Wat?

In your opinion, what makes traveling a memorable experience for Sarah?

Phần 3: Luyện nghe

Nghe đoạn phỏng vấn một lần nữa và cố gắng tập trung vào việc hiểu và ghi nhớ thông tin chi tiết.

Bước 4: Tổng Kết

Sau khi hoàn thành bước 3, tổng kết lại những điểm mạnh và điểm yếu của bạn khi nghe. Bạn cảm thấy mình đã hiểu được bao nhiêu phần trăm của nội dung? Có điều gì bạn cảm thấy cần cải thiện không?

Đọc lại text của bài nghe xem bạn có nghe đúng không?

[Đoạn phỏng vấn bắt đầu]

Interviewer: Good morning, Sarah. Today we’re going to talk about travel experiences. Could you share with us your most memorable travel experience?

Sarah: Absolutely! One of my most memorable trips was when I went backpacking through Southeast Asia. I spent three months exploring Thailand, Cambodia, and Vietnam. It was an incredible adventure filled with breathtaking landscapes, delicious food, and encounters with fascinating cultures.

Interviewer: That sounds amazing! Can you tell us about a specific moment from your trip that really stands out to you?

Sarah: Sure! One of the highlights was when I visited Angkor Wat in Cambodia. Watching the sunrise over the ancient temple complex was truly magical. It’s an experience I’ll never forget.

Interviewer: That sounds incredible. Did you face any challenges during your travels?

Sarah: Oh, definitely. Traveling solo in a foreign country can be challenging at times, especially when there are language barriers and cultural differences to navigate. But overcoming those challenges only made the experience more rewarding.

[Đoạn phỏng vấn kết thúc]

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN