Mẫu đề thi IELTS Writing dễ và khó kèm bài viết điểm cao

Mẫu đề thi IELTS Writing dễ và khó kèm bài viết điểm cao

Trong bài viết này The Real IELTS sẽ cung cấp cho bạn mẫu đề khó và dễ của cả 2 Task 1, 2 trong IELTS Writing. Chúng mình sẽ phân tích chi tiết đề: tại sao khó, tại sao dễ và đưa ra bài viết mẫu điểm cao để bạn tham khảo.

1. Thời gian thi và cách tính điểm IELTS Writing

  • Thời điểm thi: Sau khi kết thúc bài thi Nghe và bài thi Đọc
  • Thời gian: 60 phút, 20 phút dành cho Task 1 và 40 phút dành cho Task 2
  • Cấu tạo: 2 phần 
Task 1Người viết sẽ phân tích một biểu đồ, bảng số liệu cho sẵn hoặc miêu tả một bản đồ, quá trình sản xuất với số từ tối thiểu là 150 từ
Task 2Người viết viết một bài tiểu luận ít nhất 250 từ để trả lời và trình bày quan điểm về một vấn đề nghị luận được đưa ra

Trong phần thi Writing, điểm của bài Writing task 1 chiếm 1/3 tổng số điểm, 2/3 còn lại sẽ là thuộc về phần task 2.

Tổng điểm = [Task 1 + (Task 2 x 2)]/ 3

2. Đề thi IELTS Writing Task 1 mẫu kèm bài thi điểm cao

2.1 Task 1 đề dễ

2.1.1 Mẫu đề

The maps show Pacific Railway Station station in 1998 and now. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bản đồ cho thấy ga đường sắt Thái Bình Dương vào năm 1998 và bây giờ. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính, đồng thời so sánh nếu có liên quan.

The Real Ielts Image
Mẫu Đề Thi Ielts Writing Dễ Và Khó Kèm Bài Viết Điểm Cao

Đây là dạng dề Map (bản đồ). Nhìn chung, đề bài này tương đối đơn giản vì những thay đổi giữa hai bản đồ qua thời gian nhiều, rõ ràng và dễ thấy. Thí sinh không cần quan sát quá tỉ mỉ vẫn có thể nhận ra sự thay đổi để phân tích và miêu tả.

2.1.2 Bài mẫu đạt 7.5 điểm

The layout of the Pacific Railway Station at present when compared to the same in 1998 is depicted in the given maps.

Overall, the station has changed tremendously as it can accommodate more trains and facilitate more passengers now.

 In 1998, the station had only four platforms, which had their dead ends at the south. At the southeast corner of the platforms was the ticket office, and next to it, a shop and a café were there to facilitate the passengers. Not so far from these buildings, towards the west of the platform, the station provided a toilet facility.

 Compared to that in 1998, now, the station has three more platforms towards the west. These three are separated from the four which existed by two shops and a restaurant. The shops are located towards the south of the restaurant.  Another new establishment was there at the southwest corner, and that is a big supermarket. On the other side of it are the café and the ticket office. When the café looks the same as it was in 1998, the size of the ticket office is seen expanded towards the west, occupying the space where the shop existed.

2.2 Task 1 đề khó

The Real Ielts 3 1
Mẫu Đề Thi Ielts Writing Dễ Và Khó Kèm Bài Viết Điểm Cao

Đây là dạng đề Line chart + table. Đề bài này tương đối khó khi kết hợp giữa một bảng số liệu và một biểu đồ đường, yêu cầu thí sinh phải có khả năng chọn ra những số liệu đáng chú ý nhất để viết bài, đồng thời cần sắp xếp, liên kết các ý sao cho hợp lý. Thí sinh ít kinh nghiệm rất dễ sa đà vào những thông tin quá tiểu tiết, hoặc viết một bài thuần miêu tả mà không hề có những phân tích, tổng hợp.

3. Đề thi IELTS Writing Task 2 mẫu kèm bài thi điểm cao

3.1 Task 2 đề dễ

Discussion Essay (Bài thảo luận)

Many people believe that it is easier to have a healthy lifestyle in the countryside. Others believe that there are health benefits of living in cities. Discuss both views and give your opinions.

Nhiều người cho rằng sẽ dễ dàng có một lối sống lành mạnh hơn khi ở nông thôn. Một số người khác lại cho rằng có nhiều lợi ích sức khỏe khi sống ở các thành phố. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Đây là đề bài IELTS Writing Task 2 tương đối dễ bởi tính cụ thể hơn. Đề bài bàn tới lĩnh vực khá thiết thực là sức khỏe, đưa ra hai quan điểm đối lập: sức khỏe khi sống ở nông thôn và thành thị. Với dạng bài discuss, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện quan điểm và phân tích một vấn đề từ nhiều góc nhìn.

3.2 Task 2 đề khó

3.2.1 Mẫu đề

Argumentative Essay (bài biện luận)

Some people believe that nowadays we have too many choices. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Một số người cho rằng ngày nay chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này?

So với đề bài trên, đề Writing task 2 này mở và trừu tượng hơn rất nhiều, không giới hạn cụ thể lĩnh vực nên sẽ khó để học sinh lập dàn ý. Để viết được hiệu quả đề bài này, thí sinh cần lưu ý tập trung vào những bằng chứng thuyết phục có hay không nhiều lựa chọn, đưa ra dẫn chứng những lựa chọn đấy. Bài này rất dễ để viết lan man hoặc lạc đề.

3.2.2 Bài mẫu đạt 8.5 điểm

It is a belief in society that in this era we have numerous choices. I completely agree with this statement, because the advancement of technology and liberty to choose has contributed to a wide range of options in every area.

Firstly, In this modern age, technology in every field is advancing day-by-day which has resulted in a plethora of options. Whichever goal an individual is willing to accomplish, he has numerous ways to perform it. For example, if we talk about the field of education, in the previous period the students did not have many alternatives to choose for their area or institute of study, but nowadays they can select at their comfort about what, when, and where to study. Moreover, single adults can choose their partner at an ease through various social media platforms like Facebook, Instagram etc. In addition to that, an applicant can apply to various firms of his choice with just a click of a button. 

Secondly, In the contemporary world, people have the freedom to choose. We live in a democratic society where society chooses their leaders also children have a choice to select their career, whereas ,in the previous age, communities were not allowed to choose their ruler and children had to work in the profession of their family. Lastly, there are few drawbacks of alternatives, such as families living in rural areas are willing to migrate to urban areas because of more amenities and technology but as the population in the city is increasing steadily and the area of living is decreasing, the poor population is not left with any choice than to pay more to migrate.

To conclude, it is undoubtedly true that in recent times society has numerous alternatives. However, there might be drawbacks of it but the benefits of choices do not outweigh the disadvantages of it.

4. Học IELTS Writing cùng The Real IELTS

Phần thi IELTS Writing không chỉ kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh một cách thành thạo mà còn đòi hỏi người thi phải thể hiện được năng lực tư duy phân tích, năng lực quan sát và phản biện cùng với khả năng sắp xếp, trình bày thông tin một cách rõ ràng, hợp lý.

Tư duy là phần khó học nhất trong IELTS Writing. Đó cũng là điều The Real IELTS muốn đem tới cho các bạn bên cạnh kiến thức học thuật và kỹ năng làm bài.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN ƯU ĐÃI VÀ TƯ VẤN
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ