8 dạng bài tập luyện tập thì hiện tại đơn

Các bài tập luyện tập tiếng Anh thường rất nhiều. Bài viết này đề cập tới 8 dạng bài tập luyện tập thì hiện tại đơn. Trong các bài tập này, bạn vẫn phải phân biệt giữa các thì ngữ pháp khác như hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

7 cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) thường được sử dụng để chỉ hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và vẫn còn ảnh hưởng hoặc quan trọng đến hiện tại. Dưới đây là một số cách thường thấy để sử dụng thì này Diễn tả hành động đã hoàn thành […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN