Quá khứ đơn (Past Simple) là một thì trong tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả các hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Dưới đây là một số cách phổ biến sử dụng Quá khứ đơn:

Quá khứ đơn Diễn tả hành động kết thúc trong quá khứ:

Diễn tả hành động lặp lại trong quá khứ:

Diễn tả trạng thái hoặc sự việc xảy ra ở quá khứ:

Diễn đạt ý kiến, cảm xúc, ý định trong quá khứ:

Diễn tả hành động xảy ra ngay sau một hành động khác trong quá khứ:

Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc không xảy ra trong quá khứ:

Diễn tả hành động xảy ra trong một khoảng thời gian xác định trong quá khứ:

Quá khứ đơn tưởng đơn giản như hiện tại đơn, hóa ra không phải. Vẫn phải so sánh với các thì khác để tìm sự khác biệt. Bạn phải đọc bài viết này để so sánh: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN