bai-tap-listening-17-globalization-and-its-challenges

Bài tập Listening 17: Globalization and Its Challenges

Chủ đề bài Listening lần này là toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó là chủ đề đã được sử dụng ở các kỹ năng như Speaking, Writing và Reading trong website này rồi. Tuy nhiên đây là lần đầu chủ đề này được sử dụng cho một bài Listening.

Xem thêm
bai-tap-listening-11-ancient-civilizations

Bài tập Listening 11: Ancient Civilizations and Their Legacies

Bài Listening lần này nói về các nền văn hóa cổ đại và di sản được để lại. Ngay sau đây là bài Listening, bài nghe này sẽ có nhiều từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nên trong phần script sẽ có liệt kê các từ vựng cần nắm được trong chủ đề này.

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN