Speaking: Talk about your favorite hobby Part 3

speaking-talk-about-your-favorite-hobby-part-3

Speaking: Talk about your favorite hobby Part 3

Bài Speaking nói về sở thích của bản thân, bài speaking này đã được trình bày một lần ở Part 1, tuy nhiên bài viết này viết lại theo kiểu tư duy mới hơn. Đó là bạn chỉ cần trả lời hơn 5 câu hỏi trong số 10 câu hỏi sau là về cơ bản bài Speaking sẽ khá tốt.

Dàn ý Speaking

  1. What is your favorite hobby and how did you get into it?
  2. What do you enjoy most about this hobby?
  3. How often do you engage in this hobby?
  4. Can you describe a memorable experience related to your hobby?
  5. How has this hobby influenced your life or your perspective?
  6. Have you ever shared your hobby with others? How did they react?
  7. Do you think your hobby helps you to relax or relieve stress?
  8. Are there any challenges or difficulties associated with your hobby?
  9. Have you learned any valuable skills or lessons from pursuing this hobby?
  10. Would you recommend this hobby to others? Why or why not?

Trả lời trong bài Speaking

Hi everyone, my name is [Your Name]. Thank you for having me here. My favorite hobby is photography. I first got into it when I received a camera as a gift on my birthday a few years ago. Since then, I’ve been captivated by the art of capturing moments.

Xin chào mọi người, tôi là [Tên của Bạn]. Cảm ơn mọi người đã đón tiếp tôi ở đây. Sở thích yêu thích của tôi là chụp ảnh. Tôi lần đầu tiên bắt đầu khi nhận được một chiếc máy ảnh làm quà vào ngày sinh nhật của mình vài năm trước. Kể từ đó, tôi đã bị cuốn hút bởi nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc.

What I enjoy most about photography is the ability to freeze moments in time and express myself creatively through my photos. Whether it’s capturing the beauty of nature or the emotions of people, photography allows me to see the world in a different way.

Điều tôi thích nhất ở việc chụp ảnh là khả năng đóng băng những khoảnh khắc trong thời gian và thể hiện bản thân mình sáng tạo thông qua những bức ảnh của mình. Dù đó là việc ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên hay những cảm xúc của con người, chụp ảnh cho phép tôi nhìn thế giới theo một cách khác.

I try to go out and take photos as often as I can, usually on weekends or whenever I have free time. It’s my way of relaxing and escaping from the daily routine.

Tôi cố gắng ra ngoài và chụp ảnh càng thường xuyên càng tốt, thường vào cuối tuần hoặc khi tôi có thời gian rảnh. Đó là cách của tôi để thư giãn và thoát khỏi cuộc sống hàng ngày.

One of the most memorable experiences I had was when I went on a trip to the countryside with some friends. We stumbled upon a breathtaking sunset, and I was able to capture it with my camera. The colors were so vivid, and it was a moment I’ll never forget.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi là khi tôi đi chơi ở vùng nông thôn với một số bạn bè. Chúng tôi tình cờ bắt gặp một bình minh tuyệt đẹp, và tôi đã có thể ghi lại nó bằng máy ảnh của mình. Màu sắc rất rõ ràng, và đó là một khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên.

Definitely! Whenever I’m feeling stressed or overwhelmed, I find solace in photography. Being out in nature or focusing on capturing the perfect shot helps me clear my mind and find inner peace.

Chắc chắn! Khi nào tôi cảm thấy căng thẳng hoặc quá tải, tôi tìm sự an ủi trong việc chụp ảnh. Đi ra ngoài tự nhiên hoặc tập trung vào việc chụp bức ảnh hoàn hảo giúp tôi làm sạch tâm trí và tìm được bình an bên trong.

Yes, I’ve shared my passion for photography with friends and family. Some of them have even joined me on photo walks, and it’s been a great way to bond and create memories together.

Có, tôi đã chia sẻ niềm đam mê với nhiều người bạn và gia đình. Một số người trong số họ thậm chí đã tham gia cùng tôi đi chụp ảnh, và đó đã là cách tuyệt vời để gắn kết và tạo ra những kỷ niệm cùng nhau.

Absolutely! Whether you’re looking for a creative outlet or simply want to capture special moments, photography is a fantastic hobby to pursue. It has taught me patience, attention to detail, and the importance of appreciating the beauty in everyday life.

Chắc chắn! Dù bạn đang tìm kiếm một phương tiện sáng tạo hoặc đơn giản chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, chụp ảnh là một sở thích tuyệt vời để theo đuổi. Nó đã dạy cho tôi sự kiên nhẫn, sự chú ý đến chi tiết và tầm quan trọng của việc đánh giá vẻ đẹp trong cuộc sống hàng ngày.

Thank you for having me!

Cảm ơn bạn đã mời tôi đến!

Đọc lại bài viết cũ: Speaking: Describe Your Hometown Part 2

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN