100 từ vựng nhân dịp Black Valentine

100-tu-vung-nhan-dip-black-valentine

100 từ vựng nhân dịp Black Valentine

Black Valentine không phải là một ngày lễ chính thức, nhưng giới trẻ thì nhiều người vẫn sử dụng và vẫn tặng quà cho nhau. Ngày này được tổ chức nhiều nhất ở Hàn Quốc, về sau thì một số nước do xem phim và xem ấn phẩm của Hàn Quốc nhiều quá nên cũng tổ chức Black Valentine bắt chước.

Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tìm hiểu từ vựng và cụm từ vựng của ngày Black Valentine.

100 từ vựng và cụm từ vựng

 1. Black Valentine’s Day: Ngày Valentine Đen
 2. Gothic Romance: Lãng mạn hình dáng Gothic
 3. Dark Love: Tình yêu u tối
 4. Despairing Affection: Tình cảm đau khổ
 5. Eerie Passion: Đam mê ma quái
 6. Cynical Adoration: Sự sùng đạo cảm thấy hoài nghi
 7. Shadowy Romance: Tình yêu bóng tối
 8. Macabre Devotion: Sự tận tụy đáng sợ
 9. Mournful Romance: Tình yêu buồn bã
 10. Gloomy Admiration: Sự ngưỡng mộ ảm đạm
 11. Grim Love: Tình yêu u ám
 12. Sinister Passion: Đam mê đen tối
 13. Melancholic Devotion: Sự tận tụy u sầu
 14. Haunted Love: Tình yêu bị ám
 15. Obsidian Romance: Tình yêu thạch anh đen
 16. Morose Affection: Tình cảm ảm đạm
 17. Cryptic Adoration: Sự sùng đạo bí ẩn
 18. Dismal Romance: Tình yêu u ám
 19. Dreadful Love: Tình yêu kinh hoàng
 20. Gothic Passion: Đam mê Gothic
 21. Funereal Devotion: Sự tận tụy tang thương
 22. Sombre Affection: Tình cảm âm u
 23. Mysterious Admiration: Sự ngưỡng mộ bí ẩn
 24. Phantom Love: Tình yêu ma quái
 25. Shadowed Romance: Tình yêu bóng tối
 26. Dreary Devotion: Sự tận tụy u ám
 27. Eerie Affection: Tình cảm ma quái
 28. Wistful Adoration: Sự sùng đạo tiếc nuối
 29. Brooding Romance: Tình yêu nặng nề
 30. Darkened Love: Tình yêu bóng tối
 31. Grim Admiration: Sự ngưỡng mộ đáng sợ
 32. Sullen Passion: Đam mê u ám
 33. Desolate Devotion: Sự tận tụy hoang vắng
 34. Sinister Affection: Tình cảm đen tối
 35. Melancholy Adoration: Sự sùng đạo u sầu
 36. Eclipse Romance: Tình yêu mờ nhạt
 37. Ghastly Love: Tình yêu huyền bí
 38. Darkling Devotion: Sự tận tụy tối tăm
 39. Bleak Affection: Tình cảm u ám
 40. Gloaming Admiration: Sự ngưỡng mộ hắt hơi
 41. Spectral Passion: Đam mê hồn ma
 42. Vesper Romance: Tình yêu chiều muộn
 43. Blackhearted Love: Tình yêu xấu xa
 44. Ghostly Devotion: Sự tận tụy ma quỷ
 45. Sepulchral Affection: Tình cảm mộ phần
 46. Cryptic Admiration: Sự ngưỡng mộ bí ẩn
 47. Phantom Passion: Đam mê ma quỷ
 48. Mournful Romance: Tình yêu buồn bã
 49. Dismal Adoration: Sự sùng đạo u ám
 50. Wraithlike Love: Tình yêu hồn ma
 51. Brooding Devotion: Sự tận tụy băn khoăn
 52. Darkened Affection: Tình cảm bóng tối
 53. Gothic Admiration: Sự ngưỡng mộ Gothic
 54. Sullen Passion: Đam mê u ám
 55. Desolate Romance: Tình yêu hoang vắng
 56. Sinister Love: Tình yêu đen tối
 57. Melancholy Devotion: Sự tận tụy u sầu
 58. Eclipse Affection: Tình cảm mờ nhạt
 59. Ghastly Adoration: Sự sùng đạo huyền bí
 60. Darkling Passion: Đam mê tối tăm
 61. Bleak Romance: Tình yêu u ám
 62. Gloaming Devotion: Sự tận tụy hắt hơi
 63. Spectral Affection: Tình cảm hồn ma
 64. Vesper Admiration: Sự ngưỡng mộ chiều muộn
 65. Blackhearted Passion: Đam mê xấu xa
 66. Ghostly Romance: Tình yêu ma quỷ
 67. Sepulchral Devotion: Sự tận tụy mộ phần
 68. Cryptic Affection: Tình cảm bí ẩn
 69. Phantom Admiration: Sự ngưỡng mộ ma quỷ
 70. Mournful Passion: Đam mê buồn bã
 71. Dismal Romance: Tình yêu u ám
 72. Wraithlike Devotion: Sự tận tụy hồn ma
 73. Brooding Affection: Tình cảm băn khoăn
 74. Darkened Passion: Đam mê bóng tối
 75. Gothic Adoration: Sự sùng đạo Gothic
 76. Sullen Romance: Tình yêu u ám
 77. Desolate Affection: Tình cảm hoang vắng
 78. Sinister Devotion: Sự tận tụy đen tối
 79. Melancholy Admiration: Sự ngưỡng mộ u sầu
 80. Eclipse Passion: Đam mê mờ nhạt
 81. Ghastly Romance: Tình yêu huyền bí
 82. Darkling Devotion: Sự tận tụy tối tăm
 83. Bleak Affection: Tình cảm u ám
 84. Gloaming Admiration: Sự ngưỡng mộ hắt hơi
 85. Spectral Passion: Đam mê hồn ma
 86. Vesper Romance: Tình yêu chiều muộn
 87. Blackhearted Love: Tình yêu xấu xa
 88. Ghostly Devotion: Sự tận tụy ma quỷ
 89. Sepulchral Affection: Tình cảm mộ phần
 90. Cryptic Admiration: Sự ngưỡng mộ bí ẩn
 91. Phantom Passion: Đam mê ma quỷ
 92. Mournful Romance: Tình yêu buồn bã
 93. Dismal Adoration: Sự sùng đạo u ám
 94. Wraithlike Love: Tình yêu hồn ma
 95. Brooding Devotion: Sự tận tụy băn khoăn
 96. Darkened Affection: Tình cảm bóng tối
 97. Gothic Admiration: Sự ngưỡng mộ Gothic
 98. Sullen Passion: Đam mê u ám
 99. Desolate Romance: Tình yêu hoang vắng
 100. Sinister Love: Tình yêu đen tối

Soạn 1 bài văn tiếng Anh dựa vào các từ vựng trên

Embracing the Shadows: Exploring the Realm of Black Valentine’s Day

Ôm lấy Bóng Tối: Khám Phá Thế Giới của Ngày Valentine Đen

In a world where love is often portrayed in shades of red and pink, there exists a realm veiled in darkness, where the Gothic Romance of Black Valentine’s Day reigns supreme. Here, love takes on a different hue, painted in the somber tones of the night sky, where the moon casts its eerie glow upon desolate landscapes.

Nhưng giữa Tình yêu buồn bã của vùng đất bị ruồng bỏ này, tồn tại một chút hi vọng, một tia sáng nhỏ bé không chịu mất đi. Vì ngay cả trong những đêm tối tăm nhất, tình yêu vẫn tìm được cách để phát triển. Đó là một Sự ngưỡng mộ ảm đạm, mạnh mẽ và không nhượng bộ, giống như một bông hoa hồng đơn độc nở giữa những gai.

Dark Love thrives in the hearts of those who find solace in the melancholic embrace of the unknown. It is a Despairing Affection, fueled by the whispers of the restless spirits that wander through the mist-covered forests. In this realm, passion wears a cloak of shadows, and every touch is imbued with the weight of eternity.

Tình yêu u tối phát triển trong trái tim của những người tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay buồn bã của điều không biết. Đó là một Tình cảm đau khổ, được kích thích bởi những lời thì thầm của những linh hồn không yên đi lang thang qua những khu rừng phủ mờ sương. Ở trong thế giới này, đam mê mặc một chiếc áo của bóng tối, và mỗi cái chạm được động viên bởi sự nặng nề của vĩnh cửu.

Within the depths of this Shadowy Romance, there lies a beauty that transcends the boundaries of the mundane world. It is a Macabre Devotion, where lovers dance amidst crumbling ruins and whisper secrets to the night. Theirs is a love born from the depths of the abyss, where the darkness becomes their sanctuary and the stars their witnesses.

Trong sâu thẳm của Tình yêu Bóng tối này, có một vẻ đẹp vượt qua giới hạn của thế giới bình thường. Đó là một Sự tận hiến Quỷ quyệt, nơi những người yêu nhau nhảy múa giữa những tàn tích đổ nát và thì thầm những bí mật vào đêm tối. Tình yêu của họ là một tình yêu sinh ra từ sâu thẳm của vực thẳm, nơi bóng tối trở thành nơi ẩn náu của họ và những ngôi sao trở thành những nhân chứng của họ.

But amidst the Mournful Romance of this forsaken land, there exists a glimmer of hope, a flicker of light that refuses to be extinguished. For even in the darkest of nights, love finds a way to thrive. It is a Gloomy Admiration, resilient and unyielding, like a solitary rose blooming amidst the thorns.

Nhưng giữa Sự Lãng mạn đau thương của vùng đất bị bỏ rơi này, vẫn tồn tại một chút hy vọng, một tia sáng nhỏ không chịu tắt đi. Vì ngay cả trong những đêm tối tăm nhất, tình yêu vẫn tìm được cách để trỗi dậy. Đó là một Sự Ngưỡng mộ Âm u, kiên cường và không khuất phục, như một bông hoa hồng đơn độc nở giữa những chiếc gai.

Yet, this is not a tale of fairy tale endings and happily ever afters. No, this is a story of Grim Love, where happiness is but a fleeting illusion, and every smile is tinged with sorrow. It is a Sinister Passion, born from the depths of the soul’s darkest desires, where love and death entwine in a macabre dance.

Tuy nhiên, đây không phải là một câu chuyện về kết thúc cổ tích và hạnh phúc mãi mãi sau này. Không, đây là một câu chuyện về Tình Yêu U ám, nơi hạnh phúc chỉ là một ảo tưởng thoáng qua, và mỗi nụ cười đều đọng lại với nỗi buồn. Đó là một Niềm Đam Mê Đen Tối, sinh ra từ những ham muốn tăm tối nhất của linh hồn, nơi mà tình yêu và cái chết quấn quýt trong một điệu nhảy kinh dị.

But despite the Melancholic Devotion that permeates the air, there is a sense of liberation in the embrace of the night. For in this realm of Haunted Love, one is free to explore the depths of their desires without fear of judgment or condemnation. It is a love that defies societal norms and embraces the shadows that dwell within us all.

Nhưng bất kể Sự tận tụy u sầu lan tràn trong không khí, vẫn tồn tại một cảm giác giải phóng trong vòng tay của đêm. Vì trong thế giới của Tình yêu bị ám, người ta được tự do khám phá sâu sắc những khao khát của mình mà không sợ bị phê phán hay lên án. Đó là một tình yêu thách thức các chuẩn mực xã hội và ôm lấy những bóng tối tồn tại bên trong chúng ta.

So, as the world celebrates love in all its forms on this Black Valentine’s Day, let us not forget those who find beauty in the darkness. For theirs is a love that burns with the intensity of a thousand suns, illuminating the night sky with its ethereal glow. And though their path may be fraught with Obsidian Romance and Morose Affection, theirs is a love that will endure for eternity.

Vậy nên, khi thế giới đang ăn mừng tình yêu ở mọi hình thức của nó trong ngày Valentine Đen này, hãy đừng quên những người tìm thấy vẻ đẹp trong bóng tối. Vì của họ là một tình yêu đốt cháy với sức nóng của hàng nghìn tia nắng, soi sáng bầu trời đêm bằng ánh sáng phiền muộn của nó. Và dù họ phải trải qua Tình yêu thạch anh đenTình cảm ảm đạm, của họ là một tình yêu sẽ sống mãi mãi.

Ngữ Pháp

 1. Cấu trúc câu chính và phụ: Bài viết sử dụng cả câu đơn và câu phức để truyền đạt ý kiến. Câu phức được sử dụng để mô tả chi tiết hơn về những khía cạnh của tình yêu trong ngày Valentine Đen.
 2. Tính đồng nhất và tính đa dạng của cấu trúc câu: Các cấu trúc câu trong bài viết bao gồm cả câu hoàn chỉnh và câu không hoàn chỉnh. Có sự đa dạng trong việc sử dụng các loại câu như câu mệnh lệnh, câu mô tả và câu tường thuật.
 3. Sử dụng của từ loại và cụm từ vựng: Bài viết sử dụng nhiều từ loại và cụm từ vựng như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và cụm từ mang tính ngữ nghĩa như “Gothic Romance”, “Dark Love”, “Despairing Affection”,…
 4. Sử dụng của các cấu trúc ngữ pháp phức tạp: Bài viết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như các mệnh đề quan hệ (where, that), mệnh đề điều kiện (if, though), các cấu trúc so sánh (like, as), và mệnh đề tính cách (which).
 5. Sử dụng của từ ngữ hình ảnh và mô phỏng: Bài viết sử dụng nhiều từ ngữ hình ảnh và mô phỏng để tạo ra một bức tranh sâu sắc về ngày Valentine Đen, như “painted in the somber tones”, “embraced the shadows”, “illuminating the night sky”,…

Bài tập

Fill in the blanks with the appropriate words or phrases from the passage:

 1. In a world where love is often portrayed in shades of red and pink, there exists a realm veiled in __________, where the Gothic Romance of Black Valentine’s Day reigns supreme.
 2. Dark Love thrives in the hearts of those who find solace in the __________ embrace of the unknown.
 3. It is a __________, fueled by the whispers of the restless spirits that wander through the mist-covered forests.
 4. Within the depths of this __________, there lies a beauty that transcends the boundaries of the mundane world.
 5. It is a __________, where lovers dance amidst crumbling ruins and whisper secrets to the night.
 6. But amidst the __________ of this forsaken land, there exists a glimmer of hope, a flicker of light that refuses to be extinguished.
 7. For even in the darkest of nights, love finds a way to thrive. It is a __________, resilient and unyielding, like a solitary rose blooming amidst the thorns.
 8. Yet, this is not a tale of fairy tale endings and happily ever afters. No, this is a story of __________, where happiness is but a fleeting illusion, and every smile is tinged with sorrow.
 9. But despite the __________ that permeates the air, there is a sense of liberation in the embrace of the night.
 10. So, as the world celebrates love in all its forms on this __________, let us not forget those who find beauty in the darkness.

Đáp Án

 1. darkness
 2. melancholic
 3. Despairing Affection
 4. Shadowy Romance
 5. Macabre Devotion
 6. Mournful Romance
 7. Gloomy Admiration
 8. Grim Love
 9. Melancholic Devotion
 10. Black Valentine’s Day

Đọc thêm bài viết trước: 100 từ vựng ngày kỷ niệm Y tế thế giới 7/4.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN