100 câu bài tập và lý thuyết về Adjective Order

100-ly-thuyet-ve-adjective-order

Trong tiếng Anh Adjective Order tức là khi sử dụng nhiều tính từ để mô tả một danh từ, các tính từ thường được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể. Thứ tự này có thể được ghi nhớ bằng từ viết tắt “OSASCOMP”, như sau:

100 câu bài tập và lý thuyết về Indirect Questions

100-cau-ly-thuyet-ve-indirect-questions

Indirect Questions (Câu Hỏi Gián Tiếp) là dạng câu hỏi được dùng khi muốn hỏi lại điều gì đó một cách lịch sự hoặc gián tiếp. Thay vì hỏi trực tiếp, chúng ta sử dụng một mệnh đề chính kết hợp với một mệnh đề phụ.

100 câu bài tập và lý thuyết về Quantifiers (Từ định lượng)

100-ly-thuyet-ve-quantifiers-tu-dinh-luong

Quantifiers là những từ dùng để chỉ số lượng của danh từ trong câu. Chúng có thể đi kèm với danh từ đếm được (countable nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns). Dưới đây là một số quantifiers thông dụng và cách sử dụng chúng:

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN