Exclamatory Sentences Practice và 100 câu bài tập

Exclamatory Sentences Practice và 100 câu bài tập

Câu cảm thán (Exclamatory Sentences) là câu dùng để biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ, thường đi kèm với dấu chấm than (!). Các cảm xúc có thể là sự ngạc nhiên, vui mừng, tức giận, buồn bã, hay sự ngưỡng mộ, và thường bắt đầu bằng "What" hoặc "How".

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

exclamatory-sentences-practice

Câu cảm thán (Exclamatory Sentences) là câu dùng để biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ, thường đi kèm với dấu chấm than (!). Các cảm xúc có thể là sự ngạc nhiên, vui mừng, tức giận, buồn bã, hay sự ngưỡng mộ, và thường bắt đầu bằng “What” hoặc “How”.

Lý thuyết về Câu Cảm Thán (Exclamatory Sentences)

Cấu trúc:

 1. What + (a/an) + tính từ + danh từ + (chủ ngữ + động từ)!
  • Ví dụ:
   • What a beautiful day!
   • What an amazing experience it was!
 2. How + tính từ/trạng từ + (chủ ngữ + động từ)!
  • Ví dụ:
   • How wonderful it is!
   • How quickly he runs!

Một số lưu ý:

 • Đối với danh từ số ít đếm được, sử dụng “a/an” trước danh từ.
 • Đối với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được, không dùng “a/an”.
 • Động từ có thể bị lược bỏ nếu câu vẫn rõ nghĩa.

Bài Tập Điền Từ vào Câu Cảm Thán (Gap Filling)

 1. What ___ beautiful flowers!
 2. How ___ he sings!
 3. What ___ day!
 4. How ___ you are!
 5. What ___ nice surprise!
 6. How ___ the weather is!
 7. What ___ performance it was!
 8. How ___ they finished it!
 9. What ___ meal!
 10. How ___ you have grown!
 11. What ___ movie that was!
 12. How ___ it rained!
 13. What ___ big house!
 14. How ___ they danced!
 15. What ___ delicious cake!
 16. How ___ the story is!
 17. What ___ wonderful news!
 18. How ___ you did it!
 19. What ___ lovely dress!
 20. How ___ the car runs!
 21. What ___ trip we had!
 22. How ___ he solved it!
 23. What ___ bright idea!
 24. How ___ she speaks!
 25. What ___ exciting game!
 26. How ___ the children laughed!
 27. What ___ long journey!
 28. How ___ the music sounds!
 29. What ___ cute puppy!
 30. How ___ she draws!
 31. What ___ amazing view!
 32. How ___ the night was!
 33. What ___ smart boy!
 34. How ___ they built it!
 35. What ___ tasty dish!
 36. How ___ the event was organized!
 37. What ___ thrilling adventure!
 38. How ___ she danced!
 39. What ___ beautiful song!
 40. How ___ the sunset is!
 41. What ___ extraordinary event!
 42. How ___ the movie ended!
 43. What ___ charming smile!
 44. How ___ the project succeeded!
 45. What ___ huge garden!
 46. How ___ the party was!
 47. What ___ fast car!
 48. How ___ the story unfolded!
 49. What ___ elegant solution!
 50. How ___ she managed it!
 51. What ___ fascinating book!
 52. How ___ he writes!
 53. What ___ magnificent castle!
 54. How ___ the team played!
 55. What ___ delightful holiday!
 56. How ___ the technology works!
 57. What ___ impressive feat!
 58. How ___ she completed it!
 59. What ___ generous gift!
 60. How ___ he reacted!
 61. What ___ incredible discovery!
 62. How ___ the artist painted it!
 63. What ___ pleasant surprise!
 64. How ___ they fixed it!
 65. What ___ memorable experience!
 66. How ___ the lecture was!
 67. What ___ powerful speech!
 68. How ___ the athlete performed!
 69. What ___ fantastic opportunity!
 70. How ___ the problem was solved!
 71. What ___ lovely scent!
 72. How ___ the garden blooms!
 73. What ___ exciting match!
 74. How ___ she learned it!
 75. What ___ colorful festival!
 76. How ___ he teaches!
 77. What ___ interesting topic!
 78. How ___ the theory works!
 79. What ___ cozy cottage!
 80. How ___ the stars shine!
 81. What ___ perfect timing!
 82. How ___ they designed it!
 83. What ___ refreshing drink!
 84. How ___ he plans!
 85. What ___ breathtaking scene!
 86. How ___ the waves crash!
 87. What ___ smooth journey!
 88. How ___ the software functions!
 89. What ___ touching moment!
 90. How ___ she prepared it!
 91. What ___ splendid idea!
 92. How ___ the concert was!
 93. What ___ delicious dessert!
 94. How ___ they managed!
 95. What ___ quick response!
 96. How ___ he solved it!
 97. What ___ peaceful place!
 98. How ___ the sun sets!
 99. What ___ historic event!
 100. How ___ the audience reacted!

Đáp án Câu cảm thán (Exclamatory Sentences)

 1. What beautiful flowers!
 2. How well he sings!
 3. What a wonderful day!
 4. How happy you are!
 5. What a nice surprise!
 6. How great the weather is!
 7. What an amazing performance it was!
 8. How quickly they finished it!
 9. What a delicious meal!
 10. How much you have grown!
 11. What a fantastic movie that was!
 12. How heavily it rained!
 13. What a big house!
 14. How gracefully they danced!
 15. What a delicious cake!
 16. How interesting the story is!
 17. What wonderful news!
 18. How cleverly you did it!
 19. What a lovely dress!
 20. How smoothly the car runs!
 21. What an amazing trip we had!
 22. How brilliantly he solved it!
 23. What a bright idea!
 24. How fluently she speaks!
 25. What an exciting game!
 26. How joyfully the children laughed!
 27. What a long journey!
 28. How beautiful the music sounds!
 29. What a cute puppy!
 30. How skillfully she draws!
 31. What an amazing view!
 32. How quiet the night was!
 33. What a smart boy!
 34. How efficiently they built it!
 35. What a tasty dish!
 36. How well the event was organized!
 37. What a thrilling adventure!
 38. How elegantly she danced!
 39. What a beautiful song!
 40. How magnificent the sunset is!
 41. What an extraordinary event!
 42. How surprisingly the movie ended!
 43. What a charming smile!
 44. How successfully the project succeeded!
 45. What a huge garden!
 46. How amazing the party was!
 47. What a fast car!
 48. How beautifully the story unfolded!
 49. What an elegant solution!
 50. How cleverly she managed it!
 51. What a fascinating book!
 52. How wonderfully he writes!
 53. What a magnificent castle!
 54. How well the team played!
 55. What a delightful holiday!
 56. How efficiently the technology works!
 57. What an impressive feat!
 58. How quickly she completed it!
 59. What a generous gift!
 60. How astonished he reacted!
 61. What an incredible discovery!
 62. How beautifully the artist painted it!
 63. What a pleasant surprise!
 64. How quickly they fixed it!
 65. What a memorable experience!
 66. How informative the lecture was!
 67. What a powerful speech!
 68. How amazingly the athlete performed!
 69. What a fantastic opportunity!
 70. How efficiently the problem was solved!
 71. What a lovely scent!
 72. How beautifully the garden blooms!
 73. What an exciting match!
 74. How quickly she learned it!
 75. What a colorful festival!
 76. How effectively he teaches!
 77. What an interesting topic!
 78. How accurately the theory works!
 79. What a cozy cottage!
 80. How brightly the stars shine!
 81. What perfect timing!
 82. How creatively they designed it!
 83. What a refreshing drink!
 84. How strategically he plans!
 85. What a breathtaking scene!
 86. How powerfully the waves crash!
 87. What a smooth journey!
 88. How efficiently the software functions!
 89. What a touching moment!
 90. How carefully she prepared it!
 91. What a splendid idea!
 92. How fantastic the concert was!
 93. What a delicious dessert!
 94. How efficiently they managed!
 95. What a quick response!
 96. How brilliantly he solved it!
 97. What a peaceful place!
 98. How beautifully the sun sets!
 99. What a historic event!
 100. How enthusiastically the audience reacted!

Học lại bài cũ: Causative Verbs Exercises và 40 câu bài tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN