IELTS Writing Task 1 Line Graph: Volunteer Activities

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Volunteer Activities

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả số lượng người tham gia các hoạt động tình nguyện hàng tháng trong năm 2021 tại bốn quốc gia: Mỹ, Nhật, Đức và Úc

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-volunteer-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả số lượng người tham gia các hoạt động tình nguyện hàng tháng trong năm 2021 tại bốn quốc gia: Mỹ, Nhật, Đức và Úc. Biểu đồ thể hiện sự khác biệt trong xu hướng tình nguyện giữa các nước, giúp người viết phân tích và so sánh dữ liệu một cách chi tiết.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Volunteer Activities

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing the number of people participating in monthly volunteer activities in 2021 in four countries: the USA, Japan, Germany, and Australia. The chart illustrates the differences in volunteer trends among these countries, helping the writer analyze and compare the data in detail.

You shoult write at least 150 words.

ThángHoa KỳNhật BảnĐứcÚc
Tháng 15,23,12,81,9
Tháng 25,53,22,92
Tháng 363,33,12,2
Tháng 46,33,43,32,4
Tháng 56,73,53,42,5
Tháng 673,63,52,6
Tháng 77,23,73,62,7
Tháng 87,53,83,72,8
Tháng 97,83,93,82,9
Tháng 10843,93
Tháng 118,24,143,1
Tháng 128,54,24,13,2
ielts-writing-task-1-line-graph-volunteer-1

Bài tham khảo 1

The line graph provides a monthly breakdown of the number of participants in volunteer activities across four countries—the United States, Japan, Germany, and Australia—in the year 2021.

Overall, the data shows a consistent increase in the number of volunteers in all four countries throughout the year. The United States had the highest number of participants each month, while Australia had the lowest. Japan and Germany followed similar upward trends but at different scales.

In detail, the United States started the year with 5,200 volunteers in January and saw a steady increase each month, reaching 8,500 by December. Japan also experienced a gradual rise from 3,100 volunteers in January to 4,200 in December. Germany had a similar pattern, starting with 2,800 volunteers and increasing to 4,100 by the end of the year.

Australia had the fewest participants in comparison but still showed growth, beginning with 1,900 in January and rising to 3,200 in December. The growth rate in Australia, while consistent, was slower compared to the other countries.

In summary, all four countries experienced a steady increase in volunteer participation throughout 2021, with the United States leading in numbers, followed by Japan, Germany, and Australia.

Bài tham khảo 2

Introduction: Biểu đồ đường sau đây trình bày số liệu về số lượng người tham gia vào các hoạt động tình nguyện hàng tháng tại bốn quốc gia: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và Úc trong năm 2021.

Overview: Tổng quan cho thấy, số lượng người tham gia hoạt động tình nguyện ở cả bốn quốc gia đều có xu hướng tăng dần theo thời gian. Hoa Kỳ có số lượng tình nguyện viên cao nhất, trong khi Úc có số lượng thấp nhất trong suốt năm 2021.

Body 1: Trong nửa đầu năm 2021, số lượng tình nguyện viên tại Hoa Kỳ tăng từ 5,200 người vào tháng 1 lên 7,000 người vào tháng 6. Nhật Bản cũng chứng kiến sự gia tăng tương tự, từ 3,100 người lên 3,600 người. Tại Đức, số lượng tình nguyện viên bắt đầu ở mức 2,800 người vào tháng 1 và tăng dần lên 3,500 người vào tháng 6. Úc có mức tăng nhẹ từ 1,900 người vào tháng 1 lên 2,600 người vào tháng 6.

Body 2: Trong nửa cuối năm, xu hướng tăng tiếp tục diễn ra. Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh, đạt 8,500 người vào tháng 12. Nhật Bản kết thúc năm với 4,200 tình nguyện viên, trong khi Đức đạt 4,100 người vào tháng 12. Úc duy trì mức tăng ổn định, kết thúc năm với 3,200 tình nguyện viên. Sự gia tăng liên tục này cho thấy xu hướng tham gia hoạt động tình nguyện ngày càng cao ở cả bốn quốc gia trong năm 2021.

Bải tham khảo 3

Introduction

The line graph illustrates the monthly number of people participating in volunteer activities across four countries—USA, Japan, Germany, and Australia—throughout the year 2021. The data is hypothetical and intended for representative purposes only.

Overview

Overall, the USA consistently had the highest number of volunteers each month, showing a steady increase over the year. In contrast, Japan, Germany, and Australia had lower participation rates, with Japan and Germany experiencing moderate increases and Australia showing the smallest rise in volunteer numbers.

Body 1

In January, the USA had 5,200 volunteers, which increased progressively to 8,500 by December. Japan started with 3,100 participants in January, seeing a gradual rise to 4,200 by the year’s end. Similarly, Germany began with 2,800 volunteers and saw a steady increase to 4,100 in December. This upward trend indicates growing engagement in volunteer activities across these three countries.

Body 2

Australia had the lowest number of volunteers, starting at 1,900 in January. However, it also showed consistent growth, reaching 3,200 by December. Despite the lower overall numbers compared to the other countries, Australia’s volunteer participation still followed a positive trend, reflecting a steady, albeit smaller, increase in engagement throughout the year.

In summary, all four countries experienced an increase in the number of volunteers from January to December 2021, with the USA having the highest participation and Australia the lowest, but all showing steady growth.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN