Chủ đề luyện Reading và luyện từ vựng để thi IELTS luôn là một nhu cầu lớn đối với những người mới tiếp cận học và thi IELTS. Nguyên nhân khi mới học và tự học nhiều học viên luôn bị lan man không có định hướng. Chính vì vậy The Real IELTS biên soạn sẵn 15+ chủ đề luyện Reading và từ vựng IELTS giúp các bạn học và tự học IELTS một cách có chiều sâu hơn trong mỗi chủ đề.

Các chủ đề luyện Reading và từ vựng

Chủ đề ENVIRONMENT

Chủ đề ENERGY

Chủ đề EDUCATION

Chủ đề WORK

Chủ đề HEALTH

Chủ đề CRIME

Chủ đề TECHNOLOGY

Chủ đề GOVERMENT SPENDING

Chủ đề TRANSPORTATION

Chủ đề CITY LIFE

Chủ đề FAMILY AND CHILDREN

Chủ đề LANGUAGES

Chủ đề ANIMALS

Chủ đề MEDIA AND ADVERTISNG

Chủ đề FOOD AND DIET

16 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN